4. [Str. 82-85] Dyskusyjnie niskie są wartości potoków ruchu pasażerów tramwajów na linii wzdłuż al. Wilanowskiej.