5. [Str. 87] Przedłużenie ul. Woronicza spowoduje wzrost ruchu samochodów o ok. 400 poj. na godzinę szczytu porannego, czyli ok. 2500 poj. dziennie.[6] Takie informacje powinny zostać napisane wprost i odniesione do strategii transportowej miasta zakładającej spadek liczby podróży samochodami.