Dopiero dzięki budżetowi partycypacyjnemu i zgłoszonemu przez naszego kolegę w edycji 2016 projektowi połączenia dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny możemy dziś korzystać z takiego udogodnienia...