W Szwecji i Danii stosuje się w takich sytuacjach nieco oszczędniejszy, beztekstowy znak, co czyni go bardziej intuicyjnym i czytelnym.