Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zaprasza na kolejne spotkanie otwarte. W dniu 27 maja 2015 r. (środa) w Muzeum Pragi (Targowa 50/52) rozmawiać będziemy o terenach zielonych, wycinkach drzew w Warszawie, przybliżymy plany zagospodarowania pod kątem terenów zieleni oraz zaprezentujemy formy partycypacji społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program spotkania:

17.30 - 17.45 – Prezentacja raportu Rola zieleni w mieście – Kamila Musiatowicz;

17.45 - 18.00 – Zagospodarowanie przestrzenne a zieleń miejska – Patryk Bielecki;

18:00 – 18.15 – Jawność dla planów wycinek drzew – Joanna Mazgajska;

18.15 – 18.30 – Oddolne zielone inicjatywy – Karolina Krajewska, Krzysztof Michalski;

18.30 – 18.45 – Zieleń miejska na Pradze Północ – Magdalena Gugała;

18.45 – 19.00 – Dyskusja.