27 maja 2015 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się spotkanie otwarte Zielonego Mazowsza pod hasłem Zieleń w mieście Warszawa - szanse, problemy i wyzwania. Podczas spotkania przedstawiliśmy m.in. raport Rola zieleni w mieście, projekt Jawność dla planów wycinek drzew, oddolne zielone inicjatywy praskie oraz zagospodarowanie przestrzenne Warszawy w kontekście zieleni miejskiej na przestrzeni kolejnych lat.

Prezentacje do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania!

Planowanie przestrzenne a zieleń - Patryk Bielecki, Zielone Mazowsze: PDF, 4963 kB

Stan aktualny zieleni miejskiej na Pradze Północ i propozycje jego poprawy - Magdalena Gugała, Komisja Ochrony Środowiska i Przestrzeni Publicznej Rady Dzielnicy Praga Północ: PDF, 6216 kB

Zielone skwery Pragi - Krzysztof Michalski, PSM Michałów: PDF, 14446 kB