Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2015.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 505 kB

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne: PDF, 205 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 237 kB

- bilans: PDF, 199 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 202 kB