Tradycyjnie już z Nowym Rokiem pytamy Was o opinie, które sukcesy Zielonego Mazowsza w tym minionym uważacie za największe, najważniejsze, najbardziej pożyteczne.

Kandydaci

Drogi dla rowerów w ramach remontów chodników

Po latach systematycznego powtarzania postulatów [zobacz >>>] [zobacz >>>] i pierwszych nieudanych próbach [zobacz >>>] Zarząd Dróg Miejskich przyjął zasadę budowy dróg dla rowerów w ramach remontów chodników, a jednocześnie – wyznaczania przejazdów rowerowych w ramach remontów sygnalizacji. Pozwala to obniżyć koszty budowy i uniknąć zrywania świeżo położonej nawierzchni czy przenoszenia nowych sygnalizatorów. W 2010 r. wydłużono ścieżkę przy ul. Kasprzaka i wybudowano brakujący odcinek przy ul. Ciszewskiego, w przygotowaniu są projekty dla Stanów Zjednoczonych, Ostrobramskiej, Marymonckiej, Wysockiego, Bazyliańskiej, Szaserów, Górczewskiej, Grójeckiej... Oczywiście, wciąż mamy wiele uwag szczegółowych [zobacz >>>] [zobacz >>>], ale należy odnotować, że rutynowo już np. stosowana jest nawierzchnia asfaltowa.

Przywrócenie pociągów InterRegio

Zorganizowana naprędce po zawieszeniu 4 maja [zobacz >>>] akcja protestacyjna [zobacz >>>] przyniosła skutek – w ciągu miesiąca pociągi Interregio wróciły na tory, skutecznie konkurując o pasażerów z transportem drogowym, znacząco ułatwiając wakacyjne wojaże i zwiększając zainteresowanie koleją. Niestety, w grudniu w wyniku tzw. uzgodnień pomiędzy przewoźnikami, oferta InterRegio została ograniczona. Do tematu wrócimy, gdyż oczywiste jest, że PKP Intercity nie radzi sobie z przewozami międzywojewódzkimi. Na osłodę odwołano wiceministra Juliusza Engelhardta i prezesa PKP S.A. Andrzeja Wacha, na których błędy zwracaliśmy uwagę już w 2008 r. [zobacz >>>]

Nowe, lepsze al. Ujazdowskie

Wprawdzie al. Ujazdowskie zostały wyremontowane w 2009 r. [zobacz >>>], ale jeszcze do sierpnia 2010 trwały wymęczone przez nas poprawki. Podsumujmy efekty: wydłużenie drogi dla rowerów do Placu Trzech Krzyży, wytyczenie naziemnego przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerów przez al. Szucha, oznakowanie brakujących przejazdów, azyle na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji. Po czterech ponagleniach i trzech próbach [zobacz >>>] drogowcom udało się nawet wyprofilować krawężniki na przejeździe przez ul. Piękną.

Przebudowa ul. Stalowej

Remont linii tramwajowej stał się okazją do wdrożenia szeregu dobrych praktyk, postulowanych już wcześniej przy okazji przebudowy ul. Młynarskiej [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Oprócz budowy pierwszych w Warszawie antyzatok [zobacz >>>], przekształcono część powierzchni wyłączonych z ruchu w chodnik. W efekcie zmniejszono powierzchnie skrzyżowań, poszerzając ciągi piesze i skracając przejścia dla pieszych [zobacz >>>].

Przejście dla pieszych przez ul. Emilii Plater

Akcja przebojowej VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej [zobacz >>>] przyniosła powiew normalności w centrum Warszawy. Po happeningu pod Dworcem Centralnym [zobacz >>>] wytyczono przejście dla pieszych przez ul. Emilii Plater, z którego według ostrożnych szacunków skorzystało już dwa miliony osób [zobacz >>>]. Tysiące z nich zostało ocalonych przed niezasłużonymi mandatami. Na razie przejście wciąż jest „tymczasowe” – walka o jego wytyczenie na stałe trwa: [zobacz >>>]

Powstrzymanie rozbudowy spalarni

10 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję środowiskową dla rozbudowy spalarni na Targówku [zobacz >>>]. Rozbudowa, planowana mimo kompromitacji istniejącej spalarni [zobacz >>>], jest niezgodna z prawem polskim i unijnym, w szczególności z tzw. hierarchią postępowania z odpadami [zobacz >>>] i nie rozwiązuje kluczowego problemu Warszawy – braku sprawnego systemu zbiórki i recyklingu surowców wtórnych [zobacz >>>].

Nowy rozkład Kolei Mazowieckich

Rozkład Kolei Mazowieckich ułożony przez ZM na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego [zobacz >>>] i wprowadzony 12 grudnia [zobacz >>>] to m.in. więcej pociągów w szczytach przewozowych w dni robocze, kursowanie w regularnym takcie oraz nowe połączenia przyspieszone. Bez nowych pociągów i torów trudno mówić o rewolucji, ale poprawa logistyki pozwoliła zwiększyć liczbę połączeń średnio o 5%. Zmiana rozkładu zbiegła się w czasie z zimowymi trudnościami na kolei, ale i z nimi Koleje Mazowieckie radzą sobie lepiej niż inni przewoźnicy.

Tematyczne spotkania otwarte

Nowością w 2010 r. były tematyczne spotkania otwarte, składające się z prezentacji problemu i dyskusji. Rozmawialiśmy m.in. o hałasie [zobacz >>>] i kolei regionalnej [zobacz >>>], porównywaliśmy rozwiązania rowerowe z różnych krajów Europy [zobacz >>>]. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem i dobrymi ocenami uczestników, z reguły były także obszernie relacjonowane w prasie. Spotkanie o węzłach przesiadkowych [zobacz >>>] zaowocowało szkoleniem w tym zakresie dla Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Wyniki głosowania

Sukces L. głosów %
Drogi dla rowerów w ramach remontów chodników 41 33%
Nowy rozkład Kolei Mazowieckich 25 20%
Przejście dla pieszych przez ul. Emilii Plater 25 20%
Nowe lepsze al. Ujazdowskie 12 10%
Powstrzymanie rozbudowy spalarni 9 7%
Przebudowa ul. Stalowej 7 6%
Przywrócenie pociągów InterRegio 6 5%
Tematyczne spotkania otwarte 1 1%