W tym roku ma zostać zrealizowana rozbudowa układu torowego stacji Sulejówek Miłosna.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe planuje wykonanie niewielkiej rozbudowy układu torowego stacji Sulejówek Miłosna. W ramach prac tzw. żeberko ochronne (krótki ślepy tor za rozjazdem) po wschodniej stronie stacji ma zostać wydłużone, tak by powstał tor odstawczy o długości 180 m. Roboty w Sulejówku mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. – Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej, prace nastąpią po wyborze wykonawcy, a ich zakończenie przewidywane jest w trzecim kwartale 2014 r. – mówi dwumiesięcznikowi Z Biegiem Szyn Piotr Malepszak, dyrektor Biura Dróg Kolejowych w centrali PKP PLK.

Budowa toru odstawczego ma na celu rozwiązanie problemu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, które obecnie między przyjazdem z Warszawy a odjazdem z powrotem w kierunku Warszawy muszą zajmować tory główne stacji Sulejówek Miłosna. Przy obecnym układzie jeden z trzech torów stacji zajęty jest stojącymi składami SKM nawet przez ponad 50 min. na godzinę.

Stacja Sulejówek Miłosna została przebudowana w ramach przeprowadzonej w latach 1996-2000 modernizacji wylotu magistrali E20 z Warszawy na wschód. Wówczas możliwości wyprzedzania pociągów regionalnych przez pociągi dalekobieżne zostały na tej stacji mocno ograniczone.

Wykonanie toru odstawczego pozwoli na większą elastyczność w konstrukcji rozkładu jazdy oraz podczas nietypowych sytuacji ruchowych – wyjaśnia Piotr Malepszak. – Koncepcja zakłada szybki zjazd pociągów SKM na tor odstawczy i zwolnienie toru, który obecnie jest praktycznie przez cały czas zajmowany przez pociągi SKM.

Koszt inwestycji szacowany jest na 1,1 mln zł. Wybudowanie toru odstawczego wiąże się z koniecznością wydłużenia nasypu, przebudowy układu sieci trakcyjnej oraz przesunięcia rowu odwadniającego. Prace zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki PKP PLK.

Przebudowa układu stacji Sulejówek Miłosna ma stanowić kontynuację drobnych prac na rzecz poprawy przepustowości na wschodnim wylocie magistrali E20 z Warszawy. W ubiegłym roku po analizie uwzględniającej ogólny dobry stan linii kolejowej połączonej z miejscowo wykonanymi pracami (uzupełnienie tłucznia, podbicie toru), podniesiona została prędkość pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów: na torach podmiejskich z 60 do 100 km/h, a na torach dalekobieżnych z 80 do 120 km/h.

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika Z Biegiem Szyn nr 71 (maj - czerwiec 2014); www.zbs.net.pl