Koniec 2012 roku już w marcu! Świętujmy Nowy Rok już w najbliższy wtorek!

Co się stało? Dlaczego tak szybko?

Zgodnie z pomiarami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prowadzącego monitoring jakości warszawskiego powietrza, wyczerpany został roczny limit zanieczyszczenia powietrza na rok 2012.

W ostatnią sobotę, tj. 17 marca, na stacji pomiarowej na Targówku poziom dopuszczalny stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu został przekroczony po raz 35 w tym roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2008 roku z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 35 dni to maksymalna dopuszczalna liczba przekroczeń normy 50 µg/m3 w ciągu roku. Ten roczny limit został wykorzystany już w marcu!

Powietrze w Warszawie nie nadaje się do oddychania

W Warszawie średnia liczba dni w roku, w których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń, wynosi 145. Głównym winowajcą za fatalną jakość powietrza jest transport samochodowy. Odpowiada on aż za 67% emisji pyłu zawieszonego, który jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia ludzkiego [zobacz >>>]. Pył ten powoduje osłabienie układu oddechowego i krwionośnego; szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci. Szacuje się, że w Warszawie rocznie około 300 osób umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza.

Zapraszamy na imprezę sylwestrową 20 marca

W związku z przekroczeniem rocznego limitu zanieczyszczeń pragniemy uczcić symboliczny Nowy Rok, właśnie w czasie, kiedy jakość powietrza powinna być już tylko lepsza. Niestety, brak odpowiednich kroków podejmowanych przez władze miasta nie wskazuje, aby sytuacja miała się zmienić.

Serdecznie zapraszamy na symboliczne odliczanie:

Kiedy: 20 marca 2012 r. (wtorek) o godz. 11.50,

Gdzie: na placu Konstytucji (róg ul. Koszykowej).