18 maja br. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wystąpiło do Rektora UKSW w sprawie przestrzegania ustawy o ochronie przyrody podczas juwenaliów [zobacz >>>]. Ksiądz rektor nie uznał za stosowne udzielić Biuru odpowiedzi osobiście i ustosunkować się do istotnego problemu. Zamiast niego zrobił to Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów. Publikujemy jego pismo bez zmian z wytłuszczeniami od redakcji.

Odpowiedź Zarządu Samorządu Studentów UKSW

Do: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2007 dotyczącego organizacji Juwenaliów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwanym dalej UKSW, w dniu 25 maja 2007 pragniemy poinformować, że:

- teren UKSW nie podlega jurysdykcji ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.), ponieważ z terenu utworzonego w roku 1973 rezerwatu bielańskiego teren ATK (obecnie UKSW) został wyłączony. Uczelnia istnieje od 1954 roku, rezerwat bielański sąsiadujący z uczelnią został utworzony ponad 19 lat później.

- uczelnia dołożyła wszelkich starań (chociaż nie jest prawnie do tego zobowiązana), aby koncert nie miał szkodliwego wpływu na otoczenie,

- nigdy nie zostały prowadzone wiarygodne badania natężenia dźwięków, które wskazywały by na negatywny wpływ na zwierzynę i ptactwo zamieszkujące w lesie bielańskim,

- ulica Dewajtis nie jest własnością uczelni tylko drogą gminną, dlatego nie można organizatorów obarczać winą za brak poszanowania przepisów Kodeksu Drogowego przez uczestników ruchu, parkujących w lesie bielańskim. Organizatorzy mimo to zalecają uczestnikom juwenaliów dojazd na imprezę wyłącznie komunikacją miejską,

- mamy w świadomości swoich działań zasadę zrównoważonego rozwoju, żaden z aspektów składających się na przywołaną zasadę nie może przeważać. Chronimy środowisko po to, aby służyło człowiekowi. Koncert trwający 3 godz. raz w roku z odpowiednimi wyciszeniami służy właśnie człowiekowi, wydarzenie ma informacyjny program o środowisku, podnosi świadomość ekologiczną, jest skierowany w stronę edukacji ekologicznej.

-członkom organizacji proekologicznych zalecamy, by w ramach zrównoważonego dialogu podjęli się całościowego ujęcia problematyki lasu bielańskiego, w tym:
• celów, w jakich został utworzony rezerwat Las Bielański: Rezerwat tworzy się w celu zachowania wartości społecznych i krajobrazowych »Lasu Bielańskiego«, będącego cennym składnikiem środowiska naturalnego, zachowanym na obszarze aglomeracji miejskiej Warszawy(Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 23 stycznia 1973 roku, w sprawie uznania za rezerwaty przyrody).
• następnie oddziaływania spalin i hałasu z Wisłostrady, ul. Marymonckiej i Podleśnej.

- uważamy, iż wystąpienia organizacji pozarządowej Zielone Mazowsze tytułującej się ekologami mają charakter prowokacyjny i służą rozreklamowaniu w mediach.

łączę wyrazy szacunku
Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UKSW
Cezary Szczypa

Postać oryginalna

PDF, 102 kB

Od redakcji

Nasz komentarz [zobacz >>>]. Warto też przeczytać i skonfrontować z powyższym stanowiskiem etyczną samoocenę UKSW sformułowaną przez rzeczniczkę uczelni [zobacz >>>] oraz z oceną Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, wg której UKSW złamał prawo [zobacz >>>].