Co wybiorą ludzie, jeśli mają wybór - przejścia dla pieszych w poziomie jezdni czy podziemne? Postanowiliśmy sprawdzić to empirycznie i dzięki wsparciu wolontariuszy przeprowadziliśmy pomiar ruchu pieszego w obrębie skrzyżowania ul. Targowej, Ząbkowskiej i Okrzei. Wyniki nie są dla nas zaskoczeniem - piesi schodów nie lubią.

Jak zmieniała się Targowa

Skrzyżowanie ul. Targowej z Ząbkowską i Okrzei, mimo położenia w centrum Pragi, przez wiele lat było pozbawione naziemnych przejść dla pieszych. Osoby z ograniczeniami mobilności (np. na wózkach, z wózkami dziecięcymi) nie miały żadnej możliwości przedostania się na drugą stronę ulicy czy skorzystania z przystanków tramwajowych. Postulaty wykonania naziemnych przejść dla pieszych były formułowane wielokrotnie, m.in. w 2010 r. podczas konsultacji modernizacji trasy tramwajowej [zobacz >>>]. Jednak dopiero na jesieni 2014 r., dzięki inicjatywie Targowa 2.0 [zobacz >>>], w ramach porządkowania terenu po budowie II linii metra wyznaczono zebry na skrzyżowaniu. Należy jednak podkreślić, że społeczny projekt został zrealizowany tylko częściowo - wyznaczono 3 z 4 przejść dla pieszych, nie wyznaczono żadnego przejazdu dla rowerzystów.

Jak było (stan z 2011 r.). Źródło: mapa.um.warszawa.pl.

Jak jest (stan z 2015 r). Źródło: mapa.um.warszawa.pl.

Jak by mogło być. Organizacja ruchu wg projektu Targowa 2.0.

Jedno z przejść wyznaczonych w 2014 r. - przez ul. Ząbkowską.

Najważniejsze wyniki

Wyniki pomiaru ruchu pieszych na skrzyżowaniu ul. Targowej, Ząbkowskiej i Okrzei.

Jeżeli piesi mają wybór, zdecydowanie wolą korzystać z przejść w poziomie jezdni niż z podziemnych. Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że w przypadku przejścia przez ul. Ząbkowską drogę naziemną wybrało 92% osób, w przypadku przejścia przez Okrzei 94%. Również osoby korzystające z przystanków tramwajowych zdecydowanie preferują przemieszczanie się drogą naziemną. 81% spośród wszystkich wsiadających do tramwajów oraz 90% spośród wszystkich wysiadających skorzystało z przejść naziemnych, by dostać się na przystanek tramwajowy lub go opuścić.

Jedynie w przypadku pieszych przechodzących przez całą ul. Targową proporcje były bardziej wyrównane (50% przemieszcza się po powierzchni, a 50% pod ziemią). Różnicę między ul. Targową a pozostałymi ulicami oraz wynikami dla osób korzystających z tramwajów najprawdopodobniej można wyjaśnić brakiem przejścia naziemnego przez północne ramię skrzyżowania (wiele osób, pomimo niedogodności korzystania z przejścia podziemnego woli wybrać ten wariant, niż chodzenie „na około” przez trzy ramiona skrzyżowania) oraz niekorzystnym dla pieszych ustawieniem sygnalizacji świetlnej (trudno przejść przez ul. Targową w jednym cyklu). Wyniki w podziale na pieszych przechodzących przez poszczególne jezdnie ul. Targowej (wschodnią i zachodnią) wypadają już jednak na korzyść przejść naziemnych. W przypadku jezdni wschodniej przejście w poziomie jezdni wybrało 66% pieszych, w przypadku jezdni zachodniej (na której zielone światło dla pieszych świeci się krócej) - 59%.

Pobierz raport

Pomiary ruchu pieszego na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. Ząbkowską i Okrzei w styczniu 2016 r.: PDF, 1104 kB

Zdjęcia z pomiaru

Najbardziej ruchliwy punkt pomiarowy - na rogu Targowej i Ząbkowskiej.

Parę metrów niżej tłoku nie ma.

Aby precyzyjnie zbadać zachowania pasażerów tramwajów, na każdym z przystanków ruch liczyło 2 wolontariuszy.

Odprawa po pomiarze.

Podsumowanie

Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Targowej z Ząbkowską i Okrzei należy uznać za sukces. Mimo, że układ przejść nie jest kompletny, a rozległość skrzyżowania utrudnia jego pokonanie w jednym cyklu sygnalizacji świetlnej, większość zarówno przechodzących przez ulice, jak i korzystających z przystanków tramwajowych wybiera przejścia naziemne.

Wskazana byłaby dalsza poprawa warunków ruchu pieszego. W szczególności możliwe jest wyznaczenie przejścia dla pieszych przez północny wlot ul. Targowej w ramach funkcjonującego programu sygnalizacji (piesi dostawaliby zielone światło w tej same fazie, co kierowcy wyjeżdżający z ul. Ząbkowskiej). Na istniejącym przejściu dla pieszych przez zachodnią jezdnię ul. Targowej możliwe jest skrócenie długości przejścia, co pozwoli na wydłużenie czasu trwania zielonego światła dla pieszych bez strat dla innych użytkowników skrzyżowania.

Światło na przejściu przez jezdnię zachodnią świeci się krócej niż przez wschodnią.

Możliwe jest wydłużenie czasu trwania zielonego światła dla pieszych bez strat dla innych użytkowników skrzyżowania poprzez skrócenie przejścia dla pieszych (zabudowę powierzchni wyłączonej z ruchu).

Często działania na rzecz likwidacji barier w przestrzeni miejskiej przedstawiane są jako adresowane do wąskiej garstki osób z ograniczeniami mobilności (na wózkach, z wózkami dziecięcymi itp.) Jednak wyniki pomiarów wskazują, że jest to wyraźne udogodnienie dla ogółu pieszych i pasażerów komunikacji publicznej.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomiar ruchu pieszego na Targowej: Marcinowi Góreckiemu, Szymonowi Karczewskiemu, Konradowi Marczyńskiemu, Krzysztofowi Moreniowi, Agnieszce Szypulskiej, Ewie Wajdzie, Łukaszowi Wildangierowi.

Pomiary ruchu zostały wykonane w ramach projektu Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, realizowanego przez Zielone Mazowsze w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.