Relacja z konferencji

W dniach 26-27 lutego 2010 w Tczewie odbyły się warsztaty Improving Cycling Culture in Cities, zorganizowane przez Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa w ramach projektu Presto. Były to prawdopodobnie pierwsze warsztaty rowerowe w Polsce w całości prowadzone przez ekspertów zagranicznych. Udział wzięło ok. 60 osób, przede wszystkim z samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

We wprowadzającej prezentacji Bart Zwager z Holandii przedstawił nowoczesne technologie informatyczne związane z komunikacją rowerową - m.in. rowerami publicznymi, parkowaniem rowerów, pomiarami ruchu i promocją. Podkreślił jednak, że technologie te spełnią swą rolę tylko jeżeli stanowić będą integralną część szerszej polityki rowerowej [zobacz >>>].

Podczas krótkiej przejażdżki rowerowej po Tczewie poznaliśmy plany miasta dotyczące przedłużenia trasy rowerowej nad Wisłą, wyposażenia nowego dworca kolejowego w przechowalnię rowerów oraz wyznaczenia kontrapasów i śluz rowerowych.

Sesję warsztatową na temat rowerowych stacji przesiadkowych poprowadziła Andrea Henkel z Niemiec, gdzie dynamicznie rozwija się sieć tzw. Radstation przy dworcach kolejowych. Kontynuowano w niej temat roweru publicznego oraz systemów Bike and Ride, identyfikując główne bariery i oczekiwania użytkowników.

W kolejnej sesji Troels Andersen z Danii skupił się na promocji roweru. Wskazał różne grupy celowe kampanii promocyjnych i zróżnicowane metody dotarcia do tych grup. Jako ciekawostkę podamy tylko, że Duńczycy w myśl zasady czym skorupka za młodu nasiąknie... promują rower już wśród dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat. Organizowane są np. zawody, w których przedszkola konkurują w liczbie dzieci dojeżdżających na rowerze. Z kolei rodzice mogą wypożyczyć na próbę na tydzień przyczepkę rowerową, aby przekonać się, że w ten sposób również mogą dowieźć dzieci do przedszkola.

Jo Cleary z Wielkiej Brytanii w sesji Safe cycling campaigns wykazała, że kampanie opierające się na kaskach, kamizelkach czy innych elementach odblaskowych nie zwiększają bezpieczeństwa rowerzystów, a czasem wręcz potrafią je pogorszyć. Rozwiązaniem nie jest robienie z rowerzysty żywej choinki bożonarodzeniowej, ale dobra infrastruktura rowerowa (w tym niewidzialna), promocja samego korzystania z roweru (safety in numbers - w liczbie bezpieczeństwo) oraz kampanie adresowane do kierowców. Zarówno prezentacja, jak i dyskusja były bardzo ciekawe i aktualne, gdyż błędy, które Wielka Brytania popełniła przed laty, są obecnie bezkrytycznie powielane w Polsce [zobacz >>>].

W ostatniej sesji Theo Zeegers omówił wyzwania związane z wprowadzeniem ruchu rowerowego w strefy piesze w centrach miast. Na podstawie obserwacji i pomiarów z ok. 100 ulic z 15 holenderskich miast uszczegółowił zasady dopuszczalności ruchu rowerowego w zależności od natężenia ruchu pieszego (przeliczonego na metr przekroju ulicy pieszej) i sposobu segregacji ruchu rowerowego.

Nateżenie ruchu pieszego [osób / m / godz.] Dopuszczalność ruchu rowerowego
0 - 100 dowolne
100 - 160 zalecany pas ruchu rowerowego wyróżniony wizualnie
160 - 200 segregacja ścieżki rowerowej od chodnika krawężnikiem

Zdjęcia

Konferencję otworzył Mirosław Pobłocki, zastępca prezydenta Tczewa (na zdjęciu - drugi od prawej).

Plenerowa dyskusja nad planami przedłużenia ścieżki rowerowej nad Wisłą.

Proste pytanie dla znawców rowerowej mody - który z cyklistów na zdjęciu pochodzi z Królestwa Niderlandów?

Wprawdzie na stronie internetowej Tczewa zapowiadano, że od stycznia pod znakami informującymi, że mamy do czynienia z drogą jednokierunkową, pojawią się przyjaźnie wyglądające tabliczki - nie dotyczy rowerów (Rowerowa rewolucja - rowerzystów znaki nie będą dotyczyć, 2009.10.30), ale w terenie wciąż ich nie widać.

Według mnie pomysł, aby trzeba było się ubierać jak cholerny kosmita, żeby móc jechać na rowerze, jest kompletnie szalony. Na jazdę na rowerze należy patrzeć jak na coś, co robią normalni, grubi faceci w średnim wieku, tacy jak ja - Steven Norris, Prezes Zarządu Narodowej Strategii Rowerowej (brytyjski polityk konserwatywny, były poseł i minister transportu).

Theo Zeegers pokazuje zależność liczby konfliktów z rowerzystami od natężenia ruchu pieszego i charakteru segregacji.

Zobacz także

Większość prezentacji z warsztatów dostępna jest na stronie:

www.presto-cycling.eu/pl/cities-and-activities/tczew--poland/training-tczew