Leśny szkodnik - recydywista

Zaalarmowani przez mieszkańców Bielan wracamy do sprawy osiedla "Imaginarium" firmy Ronson na terenie dawnej Śmigłówki przy Gwiaździstej [zobacz >>>]. Inwestycja znów naciera na rezerwat, wykonawca albo nie wyciągnął żadnych wniosków z opisanych wówczas zaniedbań, albo wręcz przeciwnie - nie ponosząc za nie żadnych konsekwencji utwierdził się tylko w swej bezkarności. Czy i tym razem zniszczeniom dokonanym na prawnie chronionym obszarze będzie towarzyszyć obojętna czy wręcz sprzyjająca postawa organów odpowiedzialnych za ochronę bezcennego przyrodniczego dziedzictwa? (więcej o wartości Lasu [zobacz >>>])

Zdjęcia i relacje

Poniżej publikujemy zdjęcia i opisy nadesłane przez mieszkańców uzupełnione naszą własną dokumentacją fotograficzną.

Mur runął

We wrześniu zburzono pofabryczny mur oddzielający od osiedla najcenniejszy, łęgowy teren Lasu Bielanskiego z ostoją zwierzyny. Teraz na całej długości jest tylko nędzna siatka, która nie stanowi żadnej bariery pomiędzy lasem a cywilizacją. Cały hałas i zanieczyszczenia z budowy przedostają sie bezpośrednio do lasu.

Oto dwa zestawienia zdjęciowe, po lewej stan z maja tego roku, po prawej - stan obecny.

Doskonale widać zniszczenia i ubytki szaty roślinnej.

Zwróćmy uwagę na brak pionowych palików w dalszym odcinku ogrodzenia - usunięto je podczas inwazji opisanej niżej.

Mieszkańców apartamentów z pewnością zachwyci widok lasu "w zasięgu ręki". A czy zamieszkujące go sarny odwzajemnią ten zachwyt?

Drzewa przeszkadzają

Jak rozbierali mur? Zamiast w miarę mało inwazyjnie, a więc ręcznie, po prostu popchnęli spychaczem, mur gruchnął, domy podskoczyły. Nie było żadnego zabezpieczenia, ogrodzenia terenu czy pilnujących ludzi.

Efekty widać na drzewach.

Wcześniej wykonawca robót wyciął dorodną topolę (na zdj.). To drzewo było ogromne, wyższe niż wysokość drzew lasu. Pień miało średnicy około metra. Wycinki dokonano w połowie lipca, czyli przed końcem okresu lęgowego ptaków. Zasłaniało las czy światło przyszłym lokatorom?

Maszyny pracują

W weekend 15-16 września wykonawca nie przejmując się niczym pozostawił na prawnie chronionym obszarze (który naruszył demontując barierkę!) maszynę budowlaną i zniwelowany teren.

Według relacji mieszkańców ten pojazd, to tzw. kret, którym przeprowadzono podziemne instalacje przez teren rezerwatu (metodą drążenia zamiast odkrywki, ale mimo to niszcząc przy tym szatę roślinną i zdejmując sporą warstwę gleby).

Chodziło zapewne o przekopanie się pod fundamentem dawnego muru, bez jego rozkuwania. Prawdopodobnie wycięta topola rosła na trasie kanalizacji i dlatego musiała zginąć.

Pozostaje mieć nadzieję, że Wojewódzki Konserwator Przyrody potraktuje to naruszenie prawa równie surowo, jak dotąd traktował sprawę ruchu rowerowego i rowerowego szlaku niebieskiego.

Bezpośrednio przy rezerwacie widuje się...

...koparkę,

...ciężarówki,

...a wczoraj można było posłuchać młotów pneumatycznych rozbijających dawne podmurówki ogrodzenia pod osadzenie słupów nowego.

Ruch jakoś się wciśnie

U.Dz. Bielany poinformował nas na piśmie w styczniu br., że Ronson otrzymał pozwolenie na budowę, ale bez zjazdu z ul.Tczewskiej na teren działki.

Tymczasem deweloper w najlepsze wykonuje budynek zintegrowany z bramami od tej właśnie uliczki.

I zapewne zamierza ją poszerzyć, gdyż mur pofabryczny będący niegdyś granicą ul.Tczewskiej niedawno przestał istnieć. Powstaje nowy kilka metrów dalej. Chyba nie obcina się własnej działki pod trawnik...

Kto na to zezwolił i jak zostanie rozwiązany w tym miejscu ruch - parokrotnie większy niż do tej pory? A parking dla gości osiedla? A może to "zagospodarowywanie ulicy" odbywa się na podobnych zasadach, jak opisane wyżej prace ziemne przy Rudawce?

Na bakier z prawem

Zgodnie z Art. 15. Ustawy o ochronie przyrody w rezerwatach zabrania się m.in. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, wykonywania prac ziemnych, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych i składników przyrody. A na odstępstwa od zakazów może zezwolić jedynie Minister właściwy do spraw środowiska. Czy firma Ronson posiada jego zgodę na opisane wyżej działania i praktyki?

Pierwszoligowi obiecywacze

Sprawa osiedla przy Tczewskiej znalazła się zarówno w liście otwartym do Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego dwa lata temu (podpisało go ponad 800 osób [zobacz >>>]), jak i w tegorocznym do Hanny Gronkiewicz-Waltz (tym razem popartym przez prawie 1100 osób [zobacz >>>]). Niestety - w obu wypadkach żadne realne działania nie zostały podjęte.

Przypomnijmy więc kolejny raz obietnice wyborcze. Jednym z punktów programu wyborczego PO dla Dzielnicy Bielany było zachowanie unikatowego charakteru Lasu Bielańskiego. Zaś w programie samorządowym Platformy Obywatelskiej "Platforma dla Warszawy 2006-2010" mogliśmy przeczytać m.in. Ogromnym atutem Warszawy jest położenie w bezpośredniej bliskości Parku Kampinoskiego oraz terenów leśnych na prawym brzegu Wisły. Lewy brzeg to także m. in. lasy młocińskie i  Lasek Bielański. Za wszelka cenę musimy chronić te enklawy przyrody przed zakusami żywiołowej zabudowy i hałaśliwej cywilizacji. Dlatego naszym priorytetem będzie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych i kompleksowej wizji ich rozwoju.

Nie bądź obojętny

Jak widać - obietnice polityków i ustawowe obowiązki organów niewiele znaczą. Każdy z nas powinien aktywnie działać na rzecz ochrony Lasu Bielańskiego - naszego wspólnego dobra.

Wyraź swój sprzeciw i przypomnij o postulatach wyrażanych od dawna (np. w w/w listach) - zadzwoń lub wyślij list lub e-mail do poniższych osób:

organ osoba adres telefon e-mail
Wojewódzki Konserwator Przyrody Anna Ronikier - Dolańska Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 022 695 66 66 aronikier@mazowieckie.pl
Biuro Ochrony Środowiska m.st. W-wy p.o. Zastępcy Dyrektora Arkadiusz Drewniak Plac Defilad 1 022 656 77 09/10 jjackowska@warszawa.um.gov.pl
Lasy Miejskie-Warszawa p.o. Dyrektora Karol Podgórski ul. Grochowska 178/184 022 612 25 60 sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany Naczelnik Mirosława Włodek ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa 022 663 65 49 wlodek_m@poczta.bielany.waw.pl
Urząd Dzielnicy Bielany Z-ca burmistrza Kacper Pietrusiński ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa 022 669 10 25 pietrusinski_k@poczta.bielany.waw.pl

Wysyłając e-mail podaj do wiadomości bielany [na] zm.org.pl