Miejsce można wygospodarować bez szkody dla ruchu pieszego poprzez wykorzystanie nadmiarowego pasa ruchu na tym odcinku (jeden z pasów znajduje się w przedłużeniu pasa do skrętu w lewo w ul. Bema - po przemalowaniu pasów na skrzyżowaniu z Bema można zabudować prawy pas za skrzyżowaniem).