Zabudowa pasów pozwoli zmniejszyć rozmiar skrzyżowania, skrócić drogi ewakuacji (w szczególności pieszych), poprawić efektywność sygnalizacji. Ponadto umożliwi to wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na prawym pasie ul. Wolskiej i - w połączeniu z wysłupkowaniem chodników - eliminację występującego w tym rejonie nielegalnego parkowanie (w tym jeżdżenia samochodów po chodnikach).