- Chodnik wzdłuż Megasamu i targowiska powinien umożliwiać przejście przez drogę wewnętrzną w linii prostej. Przewidziane w projekcie rozwiązanie będzie zachęcać pieszych do korzystania z drogi dla rowerów jako najkrótszej drogi do jedynego przejścia przez jezdnię i/lub do chodzenia przez trawniki.