- Projekt powinien zostać uzupełniony o przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów łączące bezpośrednio park Herberta z terenem zielonym po zachodniej stronie Perzyńskiego. Oba te tereny stanowiły oryginalnie spójny teren zieleni ciągnący się łukiem od Trasy AK do Jarzębskiego, z rozmysłem chroniony przed zabudową. Jeszcze w planie ogólnym z 1992 r. był to element niezbędnego powiązania terenów zieleni prowadzącego aż do placu Wilsona i Parku Żeromskiego.