- Projekt powinien zostać uzupełniony o jednokierunkowy wjazd na DDR po zachodniej stronie Marymonckiej za przystankiem autobusowym. Obecna trasa w relacji wschód->południe jest niepotrzebnie kręta i kolizyjna (4 dodatkowe przecięcia z ciągami pieszymi).