Inwestycja przewiduje 24 miejsca postojowe rozrzucone po całym terenie, w żaden jednak sposób nie zapobiega parkowaniu wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej czy na trawnikach.