2. Znaki C-13|16 powinny znajdować się po prawej stronie ciągu pieszo-rowerowego, niezależnie od wzajemnego położenia drogi dla rowerów i chodnika wchodzących w jego skład.