3. Wątpliwa jest celowość powtarzania znaków C-13|16 co 10m, przy każdym przecięciu chodnika i DDR (por. np. rys. 4).