2. Znaki C-13|16 przy przystanku tramwajowym powinny znajdować się po prawej stronie ciągu pieszo-rowerowego, a nie na jego środku.