1. Dublowanie oznakowania pionowego drogi dla rowerów na przecięciu chodnika wydaje się zbędne (por. uwaga ogólna #3).