2.1. Należy zabudować powierzchnię wyłączoną z ruchu (włącznie z przejściem i przejazdem) na rogu ul. Pułkowej i Wóycickiego lub nie poszerzać jezdni. Z rysunku wynika, że jezdnia ul. Pułkowej w stronę centrum jest poszerzana po to, by wymalować na niej powierzchnię wyłączoną z ruchu, co będzie prowokować zachowania niezgodne z przepisami (np. parkowanie na skrzyżowaniu). Dodatkowo, projektowane poszerzenie skutkuje brakiem miejsca na kumulację rowerzystów przed skrzyżowaniem i przejście dla pieszych przez drogę dla rowerów.