Interes ekonomiczny wygrał z interesem społecznym o nadzwyczajnym znaczeniu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego.