Pismo ZM-18-0747-02-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku Targowa-Markowska, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Należy doprojektować przejście dla pieszych w pasie dzielącym ul. Targowej na skrzyżowaniu z ul. Kijowską. Przejście ułatwi przesiadki między przystankami tramwajowymi na Targowej (np. w przypadku podjeżdżania jednego przystanku od Dworca Wschodniego) i jest możliwe w fazie zielonego światła dla Targowej na wprost (oznaczone na żółto na rysunku).

2. Należy przysunąć przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez wlot ul. Kijowskiej w ul. Targową do linii zatrzymania P-13, tak by zmniejszyć odsunięcie z 8-9 m do 5 m. Pozwoli to zmniejszyć rozmiar skrzyżowania i skrócić drogę przejścia przy przesiadkach. Wskazane jest też utrzymanie przejścia i przejazdu w linii prostej (równolegle do ul. Targowej).

3. Należy zmniejszyć promienie łuków na połączeniach jezdni - np. ul. Kijowskiej z Targową z 15 m do 12 m, ul. Marcinkowskiego z Targową z 15-18 m do 12 m, Markowskiej z Targową z 17 do 12 m.

4. Należy zrezygnować z budowy dodatkowej jezdni ul. Mackiewicza dla obsługi zabudowy i wykonać miejsca postojowe z wjazdem bezpośrednio z jezdni głównej. Pozwoli to podwoić obszar zieleni w tym rejonie, a zaprojektowana zawrotka i tak byłaby fikcją, ze względu na nielegalne parkowanie. Pozwoli to również poprawić geometrię jezdni, skrzyżowania (kąt bardziej zbliżony do prostego) i zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Dworca Wschodniego, obecnie zaprojektowanej na niepotrzebnym łuku.

5. Ponieważ na wlocie ul. Markowskiej są jedynie 2 pasy ruchu można zrezygnować z wyspy dzielącej i zrezygnować z przysuwania pasa w kierunku ul. Kijowskiej do zabudowy (pozostawić zachodni krawężnik ul. Markowskiej w przybliżeniu w linii obecnego krawężnika). Pozwoli to zlikwidować wąskie gardło dla pieszych i rowerzystów (brak miejsca na akumulację, nienormatywne łuki) w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania, oraz skrócić całkowitą długość przejścia dla pieszych.

6. Korekta geometrii wlotu powinna zostać wykorzystana do wyznaczenia brakującego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu Markowska-Kijowska (por. rys. powyżej.)

7. W przypadku niewyznaczenia ww. przejazdu dla rowerów, należy przywrócić wjazd z jezdni na drogę dla rowerów po południowej stronie ul. Kijowskiej na skrzyżowaniu z Markowską. Wjazd powinien umożliwiać skręt w obie strony, a nie tylko w kierunku dworca Wschodniego.

Przejście dla pieszych przy ul. Brzeskiej zapewnia dodatkowe wygodne dojście do przystanku tramwajowego. Niestety, w projekcie przewidziano jego likwidację.

8. Przywrócić istniejące obecnie i występujące w poprzednich wersjach projektu przejście dla pieszych przez "starą" Kijowską na skrzyżowaniu z ul. Brzeską. Przejście to jest istotne jako zapewniające dojście z ul. Brzeskiej do przystanku tramwajowego.

9. Droga dla rowerów po północnej stronie Targowej powinna się dowiązywać do istniejącej.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Mosty Katowice.

Projekt

Budowa Trasy Świętokrzyskiej, odc. Targowa-Markowska: JPG, 13530 kB.