Budowa drogi rowerowej w tym przypadku pogarsza, a nie poprawia warunki ruchu rowerowego (ślepe zakończenia, konieczność dwukrotnego przejeżdżania przez jezdnię na odcinku kilkuset metrów przy jeździe na północ, w tym wyjazd zza pasa do parkowania).