Pismo UKSW do U.Dz. Bielany

Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

Znak: DA-081-1 08

Data: 28.01.08

Dotyczy: Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniu miejsc postojowych przy Wisłostradzie.

W odniesieniu do stanowiska Lasów Miejskich - Warszawa [zobacz >>>], przekazanego nam przy piśmie UD-III-WOŚ-DD-7624-57-179/2888/07 z dnia 18.12.07 oraz do stanowiska Biura Projektów Metroprojekt [zobacz >>>], przekazanego przy piśmie UD-III-WOŚ-DD-7624-57-180/2870/07 z dnia 18.12.07 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawia ponownie swoje stanowisko w tej sprawie.

Zgadzamy się w pełni ze stwierdzeniem Biura Projektów Metroprojekt, że zapewnienie dojazdu do istniejącego zagospodarowania przy ul. Dewajtis (UKSW, WMSDS Kościół, gimnazjum, liceum, budynki mieszkalne) jest bezsporną koniecznością. Zgadzamy się również ze stanowiskiem Lasów Miejskich - Warszawa, że należy znacznie ograniczyć ruch samochodowy na ulicy Dewajtis i docelowo ulica ta powinna być przeznaczona głównie dla ruchu pojazdów uprawnionych z terenu uczelni i parafii, osób uprzywilejowanych (w tym niepełnosprawnych) oraz służb ratunkowych i porządkowych (pogotowie, policja, straż miejska). Znaczne ograniczenie ruchu i egzekwowanie zakazu wjazdu dla pojazdów nieuprawnionych powinno być jednak, naszym zdaniem, realizowane przy pomocy odpowiednich znaków i służb porządkowych (Straż Miejska, Policja), a nie przy pomocy słupków i szlabanów, które uniemożliwią wjazd nawet służbom ratowniczym (najkrótsza droga dojazdu dla pogotowia i straży pożarnej to wjazd od ul. Marymonckiej).

W dalszym ciągu postulujemy również utworzenie przystanków autobusowych na ulicy Dewajtis przy istniejącym zagospodarowaniu. Dojście piesze od przystanków na estakadzie do obiektów UKSW, zarówno ulicą Dewajtis, jak i wzdłuż ulicy Pergaminów, nie jest wcale krótsze, niż dojście od ul. Marymonckiej (ok. 1 km). Skrócenie dojścia poprzez wykonanie wejścia od ul. Pergaminów nie jest dla nas możliwe, ponieważ teren ten jest terenem prywatnym i nie należy do UKSW. W naszej opinii usytuowanie przystanków autobusowych na odcinku ul. Dewajtis pomiędzy ul. Kamedulską a Wisłostradą nie będzie szkodzić środowisku Lasku Bielańskiego, a umożliwi znaczne ograniczenie ruchu samochodowego na ulicy Dewajtis, przy równoczesnej poprawie warunków dotarcia do obiektów uczelni dla pracowników i studentów.

Z zaniepokojeniem obserwujemy pogarszające się z roku na rok warunki dojazdu do UKSW przy ul. Dewajtis: ograniczenia liczby linii tramwajowych dojeżdżających do ul. Dewajtis, ograniczenia częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zwiększenie liczby koniecznych przesiadek. Oczekujemy zatem, że realizacja projektu polegającego na budowie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą poprawi te warunki, a nie przyczyni się do dalszych utrudnień w dostępie do obiektów uczelni.

Zastępca kanclerza UKSW
dr Jolanta Ewartowska

Od redakcji

Dzisiejsza technika pozwala wykonać szczelne fizyczne blokady [zobacz >>>], które nie będą przeszkodą dla służb ratowniczych.

Jak fikcyjne i nieskuteczne są znaki drogowe - to chyba już wszyscy zainteresowani zdążyli zauważyć [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Także na innych polskich ulicach.

Zwalanie na barki służb porządkowych ciągłej pracy także nie jest przejawem rozsądku, skoro można ten sam efekt osiągnąć skuteczniej i taniej, a patrolom dać szansę dbania o nasze bezpieczeństwo w innych miejscach.

Czytając te rozbrajająco naiwne stwierdzenia trudno nie spytać, czy jest to rzeczywiście naiwność...