Rowery jak malowane

Choć tendencję panującą ostatnimi laty w stołecznej infrastrukturze rowerowej trudno nazwać rozwojem, występuje w niej jeden element o zdecydowanie rozwojowym charakterze: oznakowanie poziome na drogach rowerowych (symbole roweru znane pod techniczną nazwą P-23).

Widać w nim bardzo ciekawą tendencję wzrostową - systematycznie zwiększa się rozmiar białych rowerów malowanych na nawierzchni, a dzięki temu rośnie też ich liczba.

Czy jest to przejaw rosnącego znaczenia transportu rowerowego w świadomości zarządców dróg? Trudno powiedzieć. Nawet gdyby tak było, to wycinkowość tego podejścia nie daje podstaw by je przeceniać.

Tym niemniej trudno nie pochwalić większych i wyraźniejszych znaków -- łatwiejszych do zauważenia i trudniejszych do ukrycia pod samochodem ;-).

Jednak reprint kolejnej edycji nie powinien się odbywać na poprzedniej. Tu widzimy aż trzy znaki różnej wielkości nałożone na siebie. A przecież miejsca na ścieżkach nie brakuje.

Wydaje się, że obecnie dominująca wielkość znaków P-23 jest wystarczająca i jej eksperymentalny dobór można uznać za zakończony. Dla spokoju wystąpiliśmy do ZDM z wnioskiem o zwiększenie starań o czytelność oznakowania poziomego dróg rowerowych.

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich

Szanowni Państwo!

W bardzo wielu miejscach na drogach rowerowych znaki P-23 wymalowano na poprzednich o mniejszym rozmiarze. Nałożenie się dwóch, a niekiedy nawet trzech znaków zupełnie innej wielkości bardzo obniża ich czytelność. Popieramy wymianę znaków na większe i bardziej widoczne. Ponieważ jednak oznakowanie na ciągach rowerowych nie zużywa się tak, jak na jezdniach, prosimy, aby nie nakładać nowych na dotychczasowe, lecz umieszczać je obok, albo zamalować przedtem znaki istniejące. Dla przykładu zamieszczamy przykłady sytuacji, w których nałożone na siebie oznakowanie jest zarówno nieczytelne, jak i niezgodne z szablonem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) /.../ Z góry dziękujemy za uwzględnienie sugestii i poprawę oznakowania poziomego.

Szablon znaku P-23 z w/w rozporządzenia. Teoretycznie tak powinien wyglądać każdy znak poziomy.

Do wiadomości

1. Pan Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, Warszawa, ul. Górskiego 7.

2. Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy, ul. Solec 48, Warszawa.

Ciąg dalszy...

[zobacz >>>]