2 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiego Odcinka Wisły (WOW). Podstawowym celem działania nowej komisji ma być pomoc w doprowadzeniu do opracowania kompleksowego, spójnego programu ochrony i zagospodarowania doliny WOW.

Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjno – informacyjny. Przedstawiono na nim podstawowe założenia projektu renaturyzacji doliny Wisły w okolicach Warszawy, tworzonego właśnie przez Urząd Miasta st. Warszawy przy współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Obszar opracowania to międzywale, wraz z portami i pasem terenów przyległych, od km 489 (Gassy) do 528 (Łomianki) oraz Kanały Żerański i Bródnowski. Na posiedzeniu odbyło się ponadto głosowanie, w którym wybrano na Przewodniczącego Komisji dr. Przemysława Nawrockiego (kierownika Projektu Rzeki dla życia - WWF Polska).

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 marca 2007 r. Przedstawiona zostanie na nim do dyskusji koncepcja programowo – przestrzenna Wiślanego Parku Przyrodniczego w Warszawie, będąca zwycięską pracą wyłonioną w konkursie organizowanym w zeszłym roku przez Urząd Miasta.