...oraz przedepty (przejazdy) prowadzące najkrótszą drogą na podjazd dla rowerzystów.