WoCoMoCo 2016

W zeszłym tygodniu w Pałacu Kultury odbył się IV Światowy Kongres Mobilności Współdzielonej (World Collaborative Mobility Congress - WoCoMoCo).

Choć tematem przewodnim były rozwiązania takie jak samochody publiczne, czy platformy umożliwiające wypożyczanie samochodów prywatnym lub świadczenie usług przewozowych w czasie wolnym, to jednak w prezentacjach ciągle podkreślano, że podstawą efektywnego systemu transportowego jest komunikacja zbiorowa i ruch niezmotoryzowany. Na zdjęciu widać prognozę zmian natężenia ruchu według scenariusza "Miasta do życia". Do 2050 r. łączna odległość podróży ma zmaleć, m.in. dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni. Wzrosnąć powinien zaś udział podróży odbywanych komunikacją zbiorową, pieszo i rowerami.

Na konferencji przestrzegano przed opacznym rozumieniem mobilności współdzielonej i zrównoważonego systemu transportowego jako "wszystkim po równo". Konieczne jest priorytetowe traktowanie najbardziej efektywnych i przyjaznych dla miasta środków transportu.

Zastanawiano się zaś, jak tradycyjny system transportu publicznego powinien zostać zintegrowany z nowymi sposobami przemieszczania się. Wskazywano na możliwość (a raczej - potrzebę) stworzenia spójnego systemu umożliwiającego łatwe i wygodne planowanie i zamawianie podróży, bardziej zindywidualizowanych niż tradycyjnie odbywane środkami komunikacji zbiorowej.

Wskazano na potrzebę strategicznego, kompleksowego myślenia oraz dokonania zdecydowanego wyboru przez władze publiczne, tak by wskazać podmiotom prywatnym kierunek zmian - na rzecz efektywnego systemu transportowego.

Zwracano uwagę, że nadmierny rozwój motoryzacji indywidualnej grozi poważnymi problemami komunikacyjnymi. Stąd wsparcie w Chinach dla mobilności współdzielonej - by uniknąć wpadnięcia w pętlę rozbudowy infrastruktury drogowej i wzrostu liczby samochodów, skutkującą wzrostem wydatków bez faktycznej poprawy warunków ruchu i życia. Rozwój efektywnego systemu transportowego powinien uczynić zbędnym posiadanie samochodu, oferując bardziej atrakcyjne alternatywy. Taki system może też przynosić zyski zamiast wymagać dotacji (jako przykład przedstawiono Hong Kong). Idąc tym śladem, Singapur postawił sobie za cel zwiększenie udziału podróży w godzinach szczytu wykonywanych transportem zbiorowym z 63% (2013) do 75% (2030), a Wiedeń – zmniejszenie udziału podróży wykonywanych samochodem z 27% (2013) do 20% (2025) [zobacz >>>].

Prezentacje

Większość prezentacji dostępna jest pod adresem:

www.wocomoco.org/en/kongress/Kongress-2016/Praesentationen.php