Niniejsza analiza dotyczy przywrócenia społeczeństwu Warszawy trzech kluczowych połączeń komunikacyjnych znajdujących się w obwałowaniu rzeki Wisły, będących w gestii trzech instytucji:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

- Elektrociepłowni Żerań - właściciel Vatenfall Heat Poland

- tereny po dawnym ośrodku WOW Wisła - dysponent dzielnica Praga Południe.

Rejon osadnika MPWiK

Postulat: doprowadzenie do udostępnienia dla pieszych i rowerzystów wału wiślanego lub drogi technologicznej na wysokości: Harcerski Ośrodek Wodny - Wał Zawadowski.

W/w teren znajduje się w gestii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, gdyż tuż przy wale znajduje się pilnie strzeżony osadnik wody pitnej. Obecnie by ominąć teren MPWiK, trzeba nadłożyć blisko 3 kilometry drogi ulicami Zaruskiego, Czerniakowska, Bartycka, Rodzynkowa. Czas, by MPWiK przestało wreszcie tłumaczyć się strategiczną rolą osadnika wiślanego i niemożnością udostępnienia w związku z tym wału mieszkańcom.

Ogrodzenie MPWiK od strony ośrodka harcerskiego.

Widok od strony Kępy Zawadowskiej - betonowy płot MPWiK na wale wiślanym.

Widok od strony Kępy Zawadowskiej - droga technologiczna MPWiK - ewentualny ciąg spacerowy

Rejon ujścia Kanału Żerańskiego i EC Żerań

Postulat: udostępnienie i modernizacja mostu technologicznego Elektrociepłowni Żerań (Vatenfall Heat Poland) dla pieszych i rowerzystów.

Byłby to bardzo istotny węzeł spacerowy i komunikacyjny, należałoby zmodernizować nawierzchnię mostu (wymienić istniejące stalowe kratownice) oraz dostosować i wybudować podjazdy.

Most technologiczny EC Żerań.

Wejście od strony elektrociepłowni.

"Wnętrze" mostu.

Tereny między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim

Teren dawnych basenów WOW Wisła jest szczelnie ogrodzony wysokim płotem. Obecnie poszczególni najemcy (dzierżawcy) terenu gospodarzą nim niezgodnie z obowiązującym prawem. Wał wiślany jest w wielu miejscach przegrodzony, uniemożliwiając spacery czy przejazd rowerem. Zdewastowana infrastruktura po ośrodku WOW Wisła (budynki, sanitariaty, baseny) staje się miejscem spotkań elementu kryminogennego.