Między kolejnym segmentami krawężników pozostawiono odstępy umożliwiające spływ wody, dzięki czemu wydzielenie drogi dla rowerów nie wymagało przebudowy odwodnienia.