Wygrodzenie niskim zieleńcem. Tylko w rejonie przystanku autobusowego drogę dla rowerów wyniesiono do poziomu chodnika. Jest to swego rodzaju rowerowa odmiana przystanku wiedeńskiego.