Liczba podróży koleją na jednego mieszkańca w 2015 r. Na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego.