Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mazowsze zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia - zwyczajnych, wspierających i honorowych - na Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym, które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Koszykowej 67 lok. 21 w Warszawie.

Pierwszy termin: 25 czerwca 2015 r., godz. 11:00. Drugi termin: 25 czerwca 2015 r., godz. 11:30.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

- Prezentacja sprawozdania za rok 2015, dyskusja, głosowanie nad zatwierdzeniem;

- Wybór kierunków działania na najbliższy rok i dyskusja nad organizacją prac przy ich realizacji;

- Wolne wnioski.

Podczas zgromadzenia będzie możliwość uregulowania składek członkowskich, a także złożenia deklaracji przystąpienia do Zielonego Mazowsza.