Poniższe zdjęcia przedstawiają wejście do Lasu Bielańskiego od ulicy Podleśnej. Korzystają z niego tysiące mieszkańców Marymontu, Rudy, Potoku i nie tylko.

Wiosna 2009

Czym jest ten obiekt? Typową zaporą, zapobiegającą wjeżdżaniu osobom nieupoważnionym do lasu. W całej Polsce są stawiane tego typu szlabany [zobacz >>>] poinformował nas Karol Podgórski, p.o. dyrektora jednostki odpowiedzialnej za ten teren (którą są Lasy Miejskie – Warszawa) odnosząc się do zgłoszenia problemu widocznego tu aż nadto wyraźnie [zobacz >>>].

Lato 2009

Powyższa opinia nie zapowiadała zmian, jednak w efekcie zainteresowania sprawą ze strony dziennikarzy doszło do nich i stąd drobna różnica na tym zdjęciu zrobionym parę miesięcy później.

Wiosna 2015

A to stan obecny. Bez komentarza.