Całkowite wyłączenia ruchu pociągów na linii kolejowej Warszawa - Poznań.