Zachęcamy do uważnej lektury nowego opracowania Departamentu Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w Polsce. Studium publikujemy wraz z listem przewodnim, przyłączając się jednocześnie do zawartego w nim apelu.

GDDKiA-DSWSK-4/412/brr/59/2009

Od: Grzegorz Obara, Naczelnik Wydziału Studiów GDDKiA.

Do: wg rozdzielnika.

Przekazujemy Państwu pierwsze studium Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006–2008, wykonane przez nasz Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych. Mamy nadzieję, że studium to będzie dobrze służyło Waszej codziennej aktywności.

Naszym zamiarem jest aby w przyszłości powiązać zdarzenia drogowe z natężeniami ruchu rowerowego. Uzyskalibyśmy w ten sposób obiektywne wskaźniki wypadkowości rowerzystów na drogach krajowych. Stąd ważnym będzie uzyskanie rzetelnych wyników natężeń ruchu rowerowego w pomiarze generalnym 2010 roku.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ewentualne uwagi do opracowania, gdyż chcemy aby kolejna edycja, która powstanie już po uzyskaniu wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2010, była jeszcze lepsza.

Równocześnie pragniemy podkreślić, że studium możecie Państwo szeroko rozpowszechniać i cytować z powołaniem się na źródło - Departament Studiów GDDKIA, Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i opinii pocztą elektroniczną na adres rowery@krakow.gddkia.gov.pl.

Sprawę prowadzi:
Dr inż. Tadeusz Kopta.

Pobierz studium

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006–2008:

- ze strony GDDKiA: www.gddkia.gov.pl/932/infrastruktura-rowerowa/

- lokalnie: PDF, 2342 kB