Informacje ogólne

Odcinek Cierlicka - granica dzielnicy.

Droga gminna klasy "L".

Trasa wzdłuż torów kolei warszawsko-wiedeńskiej, obecnie mało uczęszczana ze względu na nieprzyjazną dla rowerzystów nawierzchnię (trylinka) i brak kontynuacji w dzielnicy Włochy (ul. Tynkarska - częściowo nieutwardzona, częściowo z płyt betonowych). W miarę szybko może stać się ważną trasą łączącą Ursus ze Starymi Włochami, a potencjalnie - główną trasą w kierunku śródmieścia Warszawy.

Postulowane działania to uwzględnienie potrzeb ruchu rowerowego w projektach modernizacji ulicy, a w szczególności:

(1) wykonanie w ramach modernizacji progów spowalniających z przepustami dla rowerów;

(2) zapewnienie możliwości dwukierunkowego ruchu rowerowego na odcinku obecnie jednokierunkowym (Bohaterów Warszawy - Opieńskiego).

Wskazane byłoby również, po konsultacji z mieszkańcami posesji przy ul. Wiosny Ludów:

(3) przerwanie ciągłości jezdni w wybranym miejscu, tak by ograniczyć "tranzytowe" wykorzystanie ulicy bez pogarszania dojazdu do posesji.

Zdjęcia

Bezkolizyjny przejazd wzdłuż torów kolejowych nad ul. Cierlicką - połączenie z ul. Regulską i Piastowem.

Obecne połączenie z ciągiem wzdłuż ul. Cierlickiej - postulowana przebudowa schodów na łagodniejszą pochylnię lub budowa nowej pochylni obok schodów (patrz też ul. Cierlicka).

Placyk przed budynkiem dworca kolejowego Warszawa Ursus, skrzyżowanie z ul. Bohaterów Warszawy. Ruch rowerowy na zasadach ogólnych w jezdni. Początek jednokierunkowego ruchu samochodów, patrz niżej.

Krytyczny odcinek ulicy (Rodakowskiego - Opieńskiego). Zarastający chodnik po lewej można przekształcić w kontrapas rowerowy. Do rozważenia: czy możliwe jest przekonanie obecnie parkujących (nielegalnie) na chodniku do zostawiania swoich pojazdów na placyku 100-200 m dalej?

Rejon przejścia podziemnego na wschodniej głowicy przystanku PKP Ursus. Pożądane przystosowanie przejścia do ruchu rowerowego (a przy okazji też potrzeb osób niepełnosprawnych) zwłaszcza, że występuje w nim mniejszy ruch pieszych niż na głowicy zachodniej. Po stronie północnej już jest pochylnia, widoczne na zdjęciu wyjście południowe należy przebudować (np. przy okazji modernizacji przystanku).

Za ul. Opieńskiego ulica staje się dwukierunkowa. Szeroko. Przy okazji modernizacji można rozważyć zwężenie jezdni, na pewno warto wykonać progi spowalniające.

Skrzyżowanie z ulicami Zielonogórską i Rakietników. Widoczna na zdjęciu kładka nad torami kolejowymi prowadzi na plac Czerwca 1976 r. Niestety, nie wykorzystano zakończonej właśnie modernizacji kładki do tego, by przystosować ją do ruchu rowerowego. Przy okazji modernizacji ulicy na jezdni należy wykonać progi spowalniające z przepustami dla rowerów.

Zakończenie ulicy ok. 200 m przed granicą dzielnicy. Dalej należy wybudować ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż torów kolejowych na miejscu obecnej wydeptanej ścieżki. W razie realizacji ul. Nowolazurowej, ciąg pieszo-rowerowy powinien przechodzić przez nią bezkolizyjnie (nad ulicą jeśli ulica będzie przechodzić tunelem; pod ulicą w przypadku wiaduktu).

Starsze wiadomości - w kronice.