BD-DD/JF/00581-10/246/2083/08

02.04. 2008r.

Do: Pan Bartosz Dominiak
Radny m. st. Warszawy

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10.03.2008r. [zobacz >>>] w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 13.02.2007r. została podpisana umowa z Biurem Projektów „METROPROJEKT" na wykonanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia miejsc parkingowych przy Wisłostradzie.

Jednocześnie informuję, że w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m. st. Warszawy na lata 2008 -2012 przewidziano na to zadanie kwotę 3.000.000 zł. Na 2008 rok zarezerwowano środki w wysokości 500.000 zł.

W wykonywanej przez B.P. „METROPROJEKT" dokumentacji przewiduje się wprowadzenie zakazu ruchu na ul. Dewajtis, wraz ze stosownymi wygrodzeniami zarówno od strony ul. Marymonckiej jak i od strony wjazdu do UKSW. Dokumentacja ta dopuszcza marszrutyzację autobusów kursujących Wisłostradą, a kończących bieg na terenie pętli autobusowej przewidzianej na terenie UKSW, ale nie przewiduje przystanków na projektowanym połączeniu (z wyjątkiem nowych przystanków na Wisłostradzie dla linii przelotowych w rejonie ul. Pergaminów). Powyższe rozwiązanie projektowe daje jedynie możliwość poprowadzenia linii autobusowej na kierunku Wisłostrada - kampus uniwersytecki, natomiast nie przesądza takiego połączenia.

W związku z tym że do dnia dzisiejszego „METROPROJEKT" nie uzyskał decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej dla przedmiotowego zadania, dopiero po ich uzyskaniu mogą nastąpić konkretne rozstrzygnięcia dotyczące kursowania autobusu na tym terenie.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz

BD-BD-DD-JFI-5541-7-Z-08
GP-V-JST-0024/132-1/08

Warszawa, 23.05.2008r.

Do: Pan Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Pana interwencję poselską z dnia 8.05.2008r. w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 13.02.2007r. została podpisana umowa z Biurem Projektów „METROPROJEKT" na wykonanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia miejsc parkingowych przy Wisłostradzie.

(... pominięto akapit identyczny jak wyżej)

W wykonywanej przez B. P. „METROPROJEKT" dokumentacji przewiduje się wprowadzenie zakazu ruchu na ul. Dewajtis, wraz ze stosownymi wygrodzeniami zarówno od strony ul. Marymonckiej jak i od strony wjazdu do UKSW. Dokumentacja ta dopuszcza marszrutyzację autobusów kursujących Wisłostradą, a kończących bieg na terenie pętli autobusowej przewidzianej na terenie UKSW, ale nie przewiduje przystanków na projektowanym połączeniu (z wyjątkiem nowych przystanków na Wisłostradzie dla linii przelotowych w rejonie ul. Pergaminów).

Rozwiązania te, pozwalają na obsługę komunikacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez tereny będące poza obszarem rezerwatu.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz

Od redakcji

W ostatnim stanowisku Metroprojektu [zobacz >>>] stwierdzono, że oprócz znaków zakazów ruchu konieczne będzie wygrodzenie słupkami. Powyższe pismo idzie chyba nieco dalej: przewiduje się wprowadzenie zakazu ruchu wraz ze stosownymi wygrodzeniami. Stanowiska ewoluują w dobrym kierunku, oby tylko wyłonił się z nich w końcu realny i jednoznaczny nakaz. Przewidywanie to nasza polska specjalność, z której często niewiele wynika.

Inna - też przewidziana - rzecz czyli pętla autobusowa na terenie UKSW brzmi niepokojąco i zastanawiająco. Dotychczas prezentowane materiały, będące podstawą konsultacji społecznych takich przewidywań nie zawierały. Jeśli to modyfikacja założeń, to cieszy sam fakt zmian, ale martwi ich sprzeczność z tym, co postulowała przytłaczająca większość społeczeństwa: rezygnacją z wprowadzania autobusu na ul. Dewajtis.

Pytania pozostają otwarte. Może kolejna odpowiedź Metroprojektu na uwagi zebrane podczas marcowych konsultacji rzuci jakiś nowe światło na sprawę.

Wytłuszczenie dodane przez redakcję.

Zobacz też

Wystąpienia poselskie dotyczące rezerwatu Las Bielański wystosowane w V kadencji Sejmu RP [zobacz >>>]

Starsze wiadomości - w kronice.