SRN/08/0449/02/MS

Do: Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Dotyczy: przystanków autobusowych przy placu Zawiszy.

Niniejszym wnosimy o uczynienie z placu Zawiszy węzła przesiadkowego. Obecna lokalizacja przystanków powoduje, że jest on rozwiązaniem dysfunkcjonalnym, uniemożliwiającym sprawne przemieszczanie się między kierunkami jazdy i środkami transportu. Odległości między przystankami w niektórych relacjach sięgają pół kilometra. W szczególności wnosimy o:

1) przeniesienie przystanku autobusowego plac Zawiszy 03 na miejsce miejsc parkingowych wzdłuż Al. Jerozolimskich, czyli bliżej ul. Raszyńskiej -- kurozialna jest sytuacja, w której kilkunastu kierowców ma lepsze warunki przesiadkowe niż kilka tysięcy pasażerów autobusów;

2) przeniesienie przystanku autobusowego plac Zawiszy 01 przy Al. Jerozolimskich na obecne miejsce przystanku plac Zawiszy 03 -- obecnie trudno go w ogóle nazwać przystankiem przy placu Zawiszy, jest to przystanek między placem Zawiszy a placem Starynkiewicza;

2a) możliwe jest oczywiście przeniesienie przystanku plac Zawiszy 01 na miejsce miejsc parkingowych bez ruszania przystanku plac Zawiszy 03, wydaje się jednak, że przystanek, na którym zatrzymuje się znacznie więcej linii powinien znajdować się bliżej skrzyżowania (oraz bezwzględnie blisko niego, w przeciwieństwie do obecnego rozwiązania).

3) przeniesienie przystanku autobusowego plac Zawiszy 12 przy Towarowej na wiadukt nad torami kolejowymi i połączenie go z przystankiem plac Zawiszy 10 -- obecnie na wiadukcie odbywa się parkowanie ukośne, które przy okazji utrudnia ruch pieszy;

3a) jeżeli wniosek o połączenie przystanków plac Zawiszy 10 i 12 zostanie odrzucony, wnosimy o przeniesienie przystanku plac Zawiszy 10 przed Hotel Campanile -- obecnie znajduje się tam zatoka wykorzystywana jedynie przez taksówki, przy okazji korzystające z chodnika jako dodatkowego pasa ruchu i/lub postoju;

4) przesunięcie przystanku plac Zawiszy 04 przy Grójeckiej tak, aby zaczynał się bezpośrednio za przejściem dla pieszych. Jako że jest to jezdnia trzypasmowa, nie utrudni to w żaden sposób ewakuacji ze skrzyżowania.

5) przesunięcie przejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie przed przystankiem pl. Zawiszy 02 bliżej skrzyżowania oraz przesunięcie wraz z nim przystanku. Obecna odległość przejścia od skrzyżowania całkowicie niepotrzebnie utrudnia podróże niezmotoryzowanym. Przed pasami nie jest potrzebna przestrzeń na kumulację sześciu samochodów. Co więcej, obecna organizacja ruchu sprzyja niebezpiecznym zachowaniom, zachęcając kierowców do rozpędzania się przed przejściem dla pieszych i wymuszania pierwszeństwa na przechodzących.

6) przesunięcie przystanku plac Zawiszy 11 przy Towarowej nad tory kolejowe, tak aby odległość od skrzyżowania wynosiła poniżej 150m;

6b) jeżeli wniosek 5) zostanie odrzucony z powodu zapotrzebowania na zatokę (przypominamy, że w planach jest wytyczenie pasa dla autobusów na tym odcinku ul. Towarowej), wnosimy o jej budowę na obecnym wyjeździe z zaułka za sex-shopami, nie pełniącego żadnej funkcji komunikacyjnej. Umożliwi to umiejscowienie przystanku bezpośrednio przed wiaduktem.

7) wystąpienie do PKP o doprowadzenie do stanu używalności schodów umożliwiających wyjście z peronu stacji Warszawa Ochota na Towarową. Wskazane jest, aby miasto współpracowało z instytucjami, od których również zależy jakość węzłów przesiadkowych w mieście, tym bardziej że na trasie tej kursują również pociągi miejskie.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]

Starsze wiadomości - w kronice.