Pociąg jest środkiem transportu preferowanym przez ekologów w podróżach dalekobieżnych.

Starsze wiadomości - w kronice.