Mapa regionów 100ee w Niemczech stan na lipiec 2013 roku, źródło: www.100-ee.de

Starsze wiadomości - w kronice.