Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Odkryta / Sprawna / Dzierzgońska / Misyjna.

Starsze wiadomości - w kronice.