Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-46

2007.08.01: Prof. Maciej Luniak opowiada o ptakach

Kontynuując rozmowę, przejdźmy teraz do ornitologii. 6 października, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków, odbywają się publiczne obserwacje ptaków. Ale okazji do ich obserwowania mamy wiele przez cały rok. Dlaczego warto to... »

2007.02.28: Ostateczne ostrzeżenie w sprawie obwodnic Augustowa i Wasilkowa

Polska: Komisja podejmuje pilne działania mające na celu ochronę zagrożonych siedlisk przyrodniczych. Komisja Europejska przesłała Polsce ostateczne ostrzeżenie w sprawie możliwości wyrządzenia szkód w pierwotnej puszczy i siedliskach... »

2007.01.12: Ekolodzy zakładają teczki

12 grudnia Komisja Europejska skierowała do rządu polskiego list z żądaniem wyjaśnień w sprawie niezgodności z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym obszarów chronionych dyrektywami "siedliskową" i "ptasią" kilkunastu podjętych inwestycji... »

2006.12.12: KE rozpoczęła procedurę przeciwko Polsce w sprawie Via Baltica

Komisja Europejska przekazała dzisiaj polskim władzom list z żądaniem wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości przy budowie drogi ekspresowej Via Baltica, w tym obwodnicy Augustowa zaplanowanej przez dolinę Rospudy. Komisja Europejska... »

2006.12.10: Ruch drogowy a długość życia

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu zanieczyszczeń z ruchu drogowego na ryzyko zgonu i długość życia. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we... »

2006.12.09: Ruch drogowy a nowotwory

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związku ruchu drogowego z zagrożeniem białaczką i innymi nowotworami. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z... »

2006.11.25: Ruch drogowy a zdrowie dzieci

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu ruchu drogowego na zdrowie i rozwój dzieci. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Klubu Sierra w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto... »

2006.11.16: Ruch drogowy a choroby układu oddechowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związków ruchu drogowego z astmą i innymi chorobami układu oddechowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we... »

2006.11.14: Narażenie na zanieczyszczenia z ruchu drogowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących narażenia na zanieczyszczenia z ruchu drogowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto... »

2006.08.22: Nowelizacja specustawy już w Sejmie

Kilkunastu posłów skierowało do sejmu projekt nowelizacji Ustawy o specjalnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych, zwanej potocznie "specustawą" lub "drogowym stanem wojennym". Instytut Spraw Obywatelskich już... »

2006.08.18: Specustawa niezgodna z Konstytucją

Na stronie Obywatelskiej Agencji Informacyjnej pojawiła się opinia prawna na temat zgodności tzw. Specustawy drogowej z Konstytucją RP. Ustawa o specjalnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych, a także jej planowana... »

2005.09.23: Państwo polskie dotuje TIRy

Po wielu latach konsekwentnego odmawiania przez kolejne rządy dotacji na rzecz kolei (do przewozów regionalnych dopłacają samorządy wojewódzkie) wkroczono na kolejny poziom absurdu. Pieniądze publiczne przeznaczane będą na opłacanie... »

2005.03.03: Bemowo nie chce autostrady

Uchwała nr III/16/05 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie planowanej budowy dróg ekspresowych na terenie Bemowa, warszawskiego węzła komunikacyjnego, autostradowej obwodnicy i udrożnienia układu drogowego m... »

2004.09.09: Organizacje pozarządowe współpracują z radnymi

Dziewiątego września w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli władz miasta przeciwnych przepuszczeniu przez Warszawę autostrady A-2, a konkretniej ogromnego ruchu tranzytowego jaki by ze sobą przyniosła... »

2004.09.09: De profundis clamavi

Drugiego września w "Południu" ukazał się felieton "niezależny", w którym niejaki Marek Szymański wyśmiewa przeciwników autostrady przez Ursynów, a przy okazji wtrąca dwa zwięzłe akapity, w których rzekomo uzasadnia poprowadzenie... »

2004.09.01: Politycy a A-2

Politycy z różnych ugrupowań koalicji rządzącej Warszawą (sic!) protestują przeciwko budowie autostrad przez stolicę, w zamian domagając się obwodnicy. Najbardziej zdecydowaną postawę przyjęła Liga Polskich Rodzin, która złożyła projekt... »

2004.07.10: Warszawiacy a A-2

Wczorajsze spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), projektantów części autostrady, zwanej taktownie drogą ekspresową, między Puławską a wschodnim krańcem Warszawy, oraz wybranych przedstawicieli samorządu... »

2003.05.15: Autostrady się Polsce nie opłacą

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (podobnie jak wcześniej warszawski Instytut Spraw Publicznych) skrytykował Narodowy Plan Rozwoju - rządowy plan, który określa, na co mają być wydawane fundusze strukturalne. Złym pomysłem jest m.in... »

2002.10.29: Odszkodowanie za zanieczyszczenia

Po ośmiu latach procesu 7 mieszkańców Tokio wygrało od rządu odszkodowania za zatrucie spalinami pochodzącymi z publicznych autostrad. Każdy z nich dostanie 79,2 mln jenów (ok. 2,6 mln zł). W uzasadnieniu decyzji japoński sąd wytknął... »

2002.08.30: Autostradowy stan wojenny - opinia prawna

Przedmiotem opinii prawnej jest projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z dnia 03.07.2002 r. Opinia przygotowana została na zlecenie Instytutu Polityki Przestrzennej i... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-46 | Dodaj nowy