Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-91

2011.01.10: Problematyka hałasu instalacyjnego na Komisji Dialogu Społecznego

W oficjalnych dokumentach ratusza publikowanych przy okazji konsultacji społecznych programu walki z hałasem lub programu ochrony środowiska ten rodzaj hałasu jest bagatelizowany, prawie pomijany. Niesłusznie, bo Warszawa zajmuje drugie... »

2010.12.25: Relacja ze spotkania w sprawie hałasu lotniczego

W dniu 15 grudnia 2010 r. w siedzibie Zielonego Mazowsza wygłoszony został referat, którego tematem był hałas lotniczy, jego skutki zdrowotne i aspekty prawne. W parogodzinnym spotkaniu uczestniczyli członkowie Zielonego Mazowsza oraz... »

2010.12.16: Hałas instalacyjny na Mokotowie – część I

Hałas instalacyjny dotyczy wielu tysięcy osób w dużych miastach i stał się nieznośną plagą związaną z budowaniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i biurowców wśród istniejącej od dawna zabudowy mieszkaniowej. Chcemy budowania... »

2010.12.09: Zaproszenie na dyskusję o hałasie lotniczym

Zapraszamy na referat i dyskusję: Hałas lotniczy, jego skutki zdrowotne i aspekty prawne. Autorami i prowadzącymi spotkanie będą: dr inż. Witold Jaszczuk z Politechniki Warszawskiej oraz dr Marek Dul – z Zielonego Mazowsza. Spotkanie... »

2010.11.21: Efekt zmian procedur lotniczych z końcem 2009 r.

Tak już się składa, że często zamierzenia rozmijają się z rzeczywistością. Zwolennicy spiskowych teorii powiedzieliby, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że chodzi wyłącznie o deklarowane zamierzenia… Jednym ze wskazanych w... »

2010.11.08: KDS na temat hałasu lotniczego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2010 r. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wprowadzi pod obrady Komisji Dialogu Społecznego problematykę hałasu lotniczego. Wystąpienia merytoryczne i obrady są otwarte dla zainteresowanych... »

2010.10.29: Hałas nad Obszarem Ograniczonego Użytkowania

Niedawno napisaliśmy, że właśnie trwa rozbudowa warszawskiego lotniska (kolejna po wybudowaniu Terminala II), z którą nie musi się wiązać zmiana (rozszerzenie zasięgu) obszaru ograniczonego użytkowania . Przynajmniej nie przewiduje takiej... »

2010.10.23: Akustyczni chuligani nie będą ścigani

Warszawa, 6.09.2010 r. Do: Pan Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Szanowny Panie, Wnoszę o wprowadzenie w pojazdach transportu miejskiego nadzorowanego przez ZTM zakazu głośnego odtwarzania muzyki i głośnych rozmów przez... »

2010.10.11: O co tyle hałasu (nad nami)

Znaczna część mieszkańców zachodniej części aglomeracji warszawskiej odczuła w tym roku wzrost uciążliwości spowodowanej hałasem lotniczym. Przyczyny należy upatrywać we wprowadzeniu na Lotnisku im. F. Chopina z końcem 2009 r. nowych... »

2010.04.08: Praworządność przedawniona przez prokuratora

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r. 1 Ds.273/07/II Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odpowiedzi na treść pisma w sprawie o sygn. 1 DS. 273/07/11 dot. przekroczenia uprawnień przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... »

2010.02.17: O co tyle hałasu?

Na poprzednim spotkaniu otwartym ZM wysłuchaliśmy referatu nt. hałasu, stanowiącego poważny problem w dzisiejszych miastach. Temat wyraźnie zainteresował słuchaczy, poniżej więc przedstawiamy streszczenie dla osób, które nie mogły tego... »

2010.01.29: Zaproszenie na spotkanie o hałasie

Zmiana godziny to nie jedyna innowacja, jaką zamierzamy wprowadzić w naszych środowych spotkaniach otwartych. Poczynając od najbliższego spotkania 3 lutego chcemy jedno spotkanie w miesiącu poświęcić na głębsze omówienie wybranego tematu... »

2010.01.24: O hałasie

Nieskromnie śmiem twierdzić, że największym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego (i zanieczyszczeniem) jest dzisiaj HAŁAS. Hałasem jest każdy niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet szkodliwy dźwięk. Można więc powiedzieć... »

2009.12.27: Seminarium na temat lokalizacji źródeł hałasu

W dniu 17 listopada 2009 roku, w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone nowoczesnym metodom lokalizacji źródeł dźwięku. Okazją do jego zorganizowania było... »

2009.09.30: Listy na temat hałasu lotniczego nad Bielanami i Żoliborzem

Publikujemy kolejne listy nadesłane do naszego biura w reakcji na ankietę oraz inne materiały w witrynie ZM . Szanowni Państwo, W związku z podejmowanymi przez Państwa, a także mieszkańców Żoliborza krokami przeciw lotnisku Babice... »

2009.09.14: Obywatelski przegląd Mostu Poniatowskiego

Do: Zarząd Dróg Miejskich. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o doprowadzenie ciągu pieszo - rowerowego pod Mostem Poniatowskiego na wschodnim brzegu Wisły do stanu zbliżonego do obowiązujących przepisów oraz względnej używalności przez... »

2009.09.09: Rada Żoliborza protestuje przeciw zakłócaniu przestrzeni powietrznej

podjęte na XXXV Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w dniu 20 maja 2009 r. w sprawie: wystąpienia do Prezydenta m.st Warszawy o podjęcie natychmiastowych działań w celu zaprzestania zakłócania przestrzeni powietrznej nad terenem... »

2009.08.28: Propozycje zmian w ustawie Prawo Lotnicze

Do: Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze (druk sejmowy 2113) w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze(druk sejmowy 2113) Szanowni Państwo... »

2009.08.18: O planach ograniczenia wjazdu samochodów do kompleksu na ul. Dewajtis

23 lipca 2009 r. Do: Sz. Pan ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek Rektor Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego Szanowny Panie Rektorze! W piśmie z 17 kwietnia 2008 r. do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (znak: R... »

2009.08.14: Wniosek w/s hałasu lotniczego nad rezerwatem przyrody Las Bielański i obszarem Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły

Warszawa, 14 sierpnia 2009 r. Do: Minister Środowiska Prof. Maciej Nowicki Dotyczy: intensywnego ruchu lotniczego nad rezerwatem przyrody Las Bielański i obszarem Natura 2000 -Dolina Środkowej Wisły Szanowny Panie Ministrze, Stowarzyszenie... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-91 | Dodaj nowy