Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-91

2008.11.24: Górczewską na zachód i do Zachodniego od północy

do: Pan Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy Szanowny Panie! Dziękując za odpowiedź na moje wnioski udzieloną pismem BD-BD-BA/MRE/5550-2/116/08 z 13.06.br. (poniżej) ponownie wnoszę o 1. wytyczenie... »

2008.03.27: UKSW złamał prawo za publiczne pieniądze

Otrzymaliśmy opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z oceną koncertu na UKSW w maju 2007 r. w aspekcie ustawy o ochronie przyrody. Urząd Wojewódzki i Rada Ochrony Przyrody potwierdzają to, co nie mogło budzić wątpliwości zważywszy na... »

2007.07.30: Ministerstwo Środowiska w sprawie hałaśliwego koncertu na UKSW

Zielone Mazowsze zwróciło się w czerwcu br. do Ministra Środowiska z prośbą o wydanie opinii (interpretacji) na temat przepisów ustawy o ochronie przyrody - Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: 20... »

2007.06.25: Żądanie zaprzestania hałaśliwych rajdów wokół eremów

DOM REKOLEKCYJNO-FORMACYJNY przy W.M.S.D. na Bielanach 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3 Do: Wojciech C. Ul. Dewajtis 5 W związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi „uciążliwego zachowania młodocianego mieszkańca eremu... »

2007.06.20: Kto i kiedy oceni juvenalia na UKSW?

Warszawa, 20.06.2007 r. Do: Pani Anna Roniker-DolańskaWojewódzki Konserwator Przyrody Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Leśnictwa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2007 r... »

2007.05.06: Dosyć igrzysk kosztem ptaków

Rok temu próbowaliśmy zainteresować władze organizowanymi nie pierwszy raz koncertami w sąsiedztwie rezerwatu Las Bielański i powodującymi szkodliwą emisję hałasu na jego terenie. Wcześniej próbowaliśmy odwieść władze UKSW od tego zamiaru... »

2002.06.05: Ruch lotniczy nad Bielanami

Uciążliwość sąsiedztwa lotniska na Bemowie dla Bielan trwa od lat. Udręczeni mieszkańcy zorganizowali się w Społeczny Komitet, który wiele zrobił dla ograniczenia lotów nad bielańskimi osiedlami. Poniżej przedstawimy informację komitetu... »

2001.01.19: Radni Bielan mówią dosyć lotniczej samowoli nad dzielnicą

Uchwała Nr 430/11/01 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie: ograniczenia uciążliwości i zagrożenia dla mieszkańców Gminy Warszawa-Bielany powodowanych przez loty statków powietrznych korzystających z lotniska... »

2000.12.27: Najukochańszy morderca 11

Zupełnie innym niż spaliny, ale także groźnym dla naszego zdrowia, rodzajem zanieczyszczania środowiska przez transport jest - hałas. Łatwo jest przyciszyć radio czy telewizor, ale jak uciec przed coraz gorszym hałasem docierającym do nas... »

1999.12.31: Wyniki publicznej sondy nt. wpływu lotniska Babice

Wyniki publicznej sondy nt. lotniska Babice wśród mieszkańców Bielan. W sondzie wzięło udział 413 osób, które uważają, że samoloty i helikoptery startujące z lotniska Bemowo są uciążliwe: nieznośnie dla 252 osób bardzo dla 124 osób średnio... »

1999.07.31: Lotnisko Bemowo - co dalej?

Niebo nad Bielanami już od dawna nie jest spokojne. Powodem tego jest warkot samolotów i śmigłowców, które wielokrotnie w ciągu doby przelatują nad terenem naszej gminy. Startujące i lądujące na lotnisku Bemowo maszyny zakłócają ciszę... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-91 | Dodaj nowy