Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60

2017.06.27: KDS o wschodniej obwodnicy i tramwaju do Wilanowa

Drugie czerwcowe posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu poświęcone było zamknięciu dwóch ważnych spraw, które toczyły się w ostatnich miesiącach. Komisja przyjęła dwie uchwały. Pierwszą w sprawie wschodniej części obwodnicy... »

2017.05.20: Komisja o Obwodnicy Śródmiejskiej

17 maja 2017 r. na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu omawiana była przygotowywana przez firmę Mosty Katowice koncepcja praskiej części obwodnicy śródmiejskiej. Reprezentujący Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych... »

2017.01.31: KDS zdaje sprawę i wypowiada się ws. Placu Wielkiej Przygody

25 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie KDS ds. transportu, na którym przyjęto sprawozdanie z 2016 roku. W ciągu zeszłego roku odbyło się 15 spotkań, w tym jedno z udziałem dwoje wiceprezydentów Warszawy . Przyjętych... »

2016.11.03: Jedna komisja, dwoje wiceprezydentów, dużo dyrektorów

Tydzień temu, 27 października miało miejsce posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z udziałem Renaty Kaznowskiej i Michała Olszewskiego, zastępców Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za politykę przestrzenną i... »

2016.10.07: Dwie komisje dialogu społecznego o Warszawskiej Polityce Mobilności

W środę 5 października 2016 r., odbyło się połączone spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu i Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego. Było ono poświęcone konsultowanemu obecnie projektowi Warszawskiej... »

2016.05.30: Dwie KDS jednym głosem o BP

Powoli dobiega końca weryfikacja projektów do III edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Nad jego przebiegiem czuwa znaczna liczba mieszkańców, w tym członkowie Komisji Dialogu Społecznego ds. partycypacji obywatelskiej i członkowie... »

2016.05.19: KDS za pasami rowerowymi na Stryjeńskich

Na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu 18 maja uchwalono stanowisko ws. zmian na ul. Stryjeńskich. Przypomnijmy, rok temu złożyliśmy do budżetu partycypacyjnego projekt, którego celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych... »

2016.04.27: KDS popiera kładkę przez Wisłę

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła uchwałę popierającą budowę pieszo-rowerowego połączenia Pragi ze Śródmieściem, jak też wskazującą, co powinno zostać wzięte pod uwagę podczas prac... »

2016.03.09: KDS o MPZP rejonu ul. Poznańskiej

Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu wniosła o bardziej dogłębne analizy przed przyjęciem planu intensywnej zabudowy wysokościowej w rejonie skrzyżowania ulicy Chałubińskiego i Alej Jerozolimskich, głównie ze względu na... »

2016.01.28: KDS zdaje sprawę i popiera modernizację placu Unii Lubelskiej

Wczoraj Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i wybrała nowe prezydium. W zeszłym roku KDS zebrała się 20 razy. 11 spraw omówiono z udziałem gości spoza Komisji, w tym na... »

2015.12.10: KDS o sygnalizacji dla pieszych i przeciw pieszym

Po posiedzeniach z udziałem przedstawicieli miasta , Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu podjęła dziś uchwałę w sprawie detekcji i - szerzej - warunków ruchu pieszych na skrzyżowaniach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. w... »

2015.11.29: Przyciski przeciw pieszym na KDS i na placu Konstytucji

Piąty odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch tysięcy... »

2015.11.18: KDS o Światowida

Dziś Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu dyskutowała nad projektem budowy drugiej jezdni ul. Światowida oraz przedłużenia linii tramwajowej i ulicy w kierunku Modlińskiej. Omówiona została też koncepcja samego skrzyżowania z... »

2015.10.27: KDS o Moście Krasińskiego

Na zeszłotygodniowym posiedzeniu KDS ds. Transportu przyjęła stanowisko w sprawie Trasy i Mostu Krasińskiego. Stanowisko przyjęto stosunkiem ośmiu głosów do zera do jednego (wstrzymującego). z dnia 21 października 2015 r. w sprawie... »

2015.09.30: KDS o placach: Krasińskich i Narutowicza

Po posiedzeniu z udziałem dyrektorów i wiceprezydenta, dzisiejsze posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu odbyło się w gronie organizacji społecznych i poświęcone było doprecyzowaniu wspólnego stanowiska. W efekcie udało się... »

2015.09.02: KDS: standardy piesze powinny być wyższe

Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła dziś jedną z najdłuższych uchwał w swojej kilkuletniej historii, dotyczyła ona jednak ważkiej kwestii - stołecznych standardów infrastruktury dla pieszych. Jeżeli najważniejsze uwagi... »

2015.08.19: Dwugłos miasta w sprawie zatok

Na dwóch posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu w grudniu zeszłego roku omawiano temat zatok autobusowych . Niestety, w tym przypadku dialog na linii KDS-BDiK kuleje, Biuro Drogownictwa i Komunikacji podeszło bowiem do... »

2015.07.15: KDS o koncepcji przekształceń komunikacyjnych Śródmieścia

W dzisiejszym posiedzeniu KDS ds. Transportu uczestniczył przedstawiciel Biura Drogownictwa i Komunikacji, które zamówiło opracowanie pt. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego centrum Warszawy. Opracowanie zostało... »

2015.07.15: Propozycje KDS w sprawie przebudowy Miodowej

Po dyskusji na temat Miodowej na poprzednim posiedzeniu , Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła dziś uchwałę w sprawie wyglądu i funkcji ulicy, z uwzględnieniem placu Krasińskich, który dyrektor ZDM wskazał jako również... »

2015.07.01: Konsultacje ws. Miodowej; Grzybowska ulicą prestiżową, a nie przelotową

W pierwszolipcowym posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy, Dyrektor... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | Dodaj nowy