Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-409

2012.09.12: Uwagi do planu dalekobieżnych połączeń kolejowych

Do: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uwagi do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu kolejowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym... »

2012.08.02: Podnośniki samopoczucia PLK

Z okazji Euro 2012, jak też w pozostałych częściach bieżącej perspektywy unijnej, modernizowane jest wiele obiektów infrastruktury kolejowej, w tym peronów i dworców. Niestety, regułą jest, że pomimo dużych wydatków, do pociągów nie jest... »

2012.07.19: Konsultacje planu dalekobieżnych połączeń kolejowych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt pierwszego planu transportowego dla międzywojewódzkich i międzynarodowych pasażerskich przewozów kolejowych. Eksperci z Centrum Zrównoważonego Transportu... »

2012.06.14: Koleje Mazowieckie odpowiadają ws. parkowania rowerów na stacjach

W kwietniu Zielone Mazowsze wspólnie z Bractwem Rowerowym wystąpiło o uporządkowanie kwestii parkowania rowerów na parkingach Kolei Mazowieckich . Zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na niesprawiedliwy system pobierania opłat. Dość szybko... »

2012.06.11: Uwagi do projektu podlaskiego odcinka Rail Baltica

ZM/12/0459/03/KR Uwagi i wnioski w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki –... »

2012.05.30: Wnioski do programu rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim

Wnioski do Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim złożone 2012.05.24. Wnioski stanowią rozwinięcie kolejowej części złożonych wcześniej wniosków do aktualizacji planu... »

2012.05.17: Japońskie kolejowe węzły przesiadkowe

Japonia to jeden z najgęściej zaludnionych krajów na świecie. Na 1 km² przypada 337 osób (dla porównania w Polsce to 122 osoby). Jednak jeśli weźmie się pod uwagę, iż 90% ludności skupia się na wąskich nizinach nadbrzeżnych i w... »

2012.04.21: Parkingi rowerowe na stacjach Kolei Mazowieckich trzeba poprawić

Od: Bractwo Rowerowe - Radom, Zielone Mazowsze - Warszawa. Do: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Dotyczy: miejsc postojowych dla rowerów na parkingach Parkuj i Jedź. 1. Zwracamy się z wnioskiem o zniesienie opłat za... »

2012.02.20: Schody niczyje, pasażerowie niczyi

W dyskusjach o problemach z utrzymaniem terenów kolejowych przewija się co jakiś czas stwierdzenie, że problematyczne jest ich postrzeganie jako przestrzeni niczyjej i przez to podatnej na zaniedbanie i dewastację. Schody łączące peron... »

2012.01.05: Kolej wjeżdża na właściwe tory?

Rok 2011 był okresem całej serii realizacji postulatów stowarzyszenia w dziedzinie inwestycji kolejowych. Oczywiście wciąż pozostaje wiele do zrobienia, a na efekty niektórych decyzji czy już rozpoczętych prac trzeba będzie jeszcze... »

2011.12.28: Warszawa Wschodnia bliżej Zachodu

Dzięki trwającemu remontowi Dworca Wschodniego zyska on nie tylko na estetyce, ale stanie się bardziej przyjazny dla rowerzystów i intermodalny. W dogodnym miejscu powstaje porządny parking dla 80 rowerów. Choć prace przy tym awangardowym... »

2011.12.23: Mosty szynowo-rowerowe w Sztokholmie

Z okazji pierwszego śniegu w Warszawie przedstawiamy parę obrazków ze Skandynawii, gdzie zima trwa dłużej niż u nas, a mimo to opłaca się budować i utrzymywać infrastrukturę rowerową. Wspominaliśmy już o łączeniu transportu szynowego z... »

2011.12.15: Wstępne stanowisko w ramach konsultacji tunelu średnicowego w Łodzi

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze od lat zajmuje się działalnością na rzecz rozwoju i promocji przyjaznych środowisku środków transportu, w tym transportu kolejowego. O budowę średnicy kolejowej Łodzi zabiegaliśmy już w trakcie konsultacji... »

2011.12.02: Suchy peron na Ochocie

Poniżej przedstawiamy krótką korespondencję w sprawie spontanicznych pryszniców na peronie warszawskiego przystanku kolejowego Ochota. Pokazuje ona dobrą wolę ze strony zarządcy linii kolejowych i dowodzi, że warto zwracać uwagę na... »

2011.11.29: Ścieżki rowerowe - tak, ale nie kosztem kolei

Do: Sz.P. Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Stowarzyszenie Zielone Mazowsze jest organizacją działającą na rzecz promocji ruchu rowerowego oraz poprawy warunków korzystania z rowerów, w tym rozwoju... »

2011.09.25: Polski rząd wycofał się z przesunięcia środków z kolei na drogi

Według naszych nieoficjalnych informacji niewzruszone stanowisko organów wspólnotowych zmusiło polski rząd do wycofania wniosku o przesunięcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,2 mld euro z sektora kolejowego na... »

2011.09.08: Wojna o pasażerów do Mielna

Tego lata rozgorzała ostra walka konkurencyjna między koleją i busami na trasie Koszalin - Mielno. Doszło do tego, że przewoźnik busowy zatrudnił megafonistę, który przed dworcem ogłasza: Autobus do Mielna jest podstawiony przed budynkiem... »

2011.09.06: Nawet kółka dwa nie mogą być w dwóch miejscach naraz

Uwaga: w związku ze zmianą przepisów na poziomie Unii Europejskiej, poniższe informacje są już nieaktualne. Przewoźnicy mogą wymagać od rowerzysty zgłoszenia się do konduktora w celu zakupu biletu . Rower i kolej stanowią doskonałe... »

2011.08.28: Poprawa dostępności bez elektroniki

W nawiązaniu do artykułu "Rowerem do urzędu" , należy dodać, że rampa, która pojawiła się w Biurze Drogownictwa i Komunikacji (z inicjatywy Sekcji Transportu Rowerowego) nie jest samotna -- albowiem na wewnętrznym parkingu rowerowym dla... »

2011.04.12: Uwagi do Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych 2010-2013

Do: Departament Inwestycji Kolejowych, Ministerstwo Infrastruktury. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze składa poniższe wnioski i uwagi do projektu w/w dokumentu: Wnioskujemy o dodanie do planowanych inwestycji następującego projektu:... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-409 | Dodaj nowy