Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-267

2008.02.20: Wpływ projektu połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą na ptaki i drzewostan

Prof.dr hab. Maciej LUNIAK Muzeum i Instytut Zoologii PAN Prof.dr hab. Stanisław MIŚCICKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Ocena projektu realizacji połączenia ul. Dewajtis z... »

2008.02.18: Ministerstwo Środowiska wpuszcza drwali do Lasu Bielańskiego

Warszawa, dnia 31 stycznia 2008 r. DLOPiKop/oc-4l2-245a-7592/07/08/dp [z wytłuszczeniami od redakcji] Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz art... »

2008.02.14: Krytyczny głos o projekcie Metroprojektu

Otrzymaliśmy do wiadomości poniższe wystąpienie mieszkańca Bielan. Do: Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Zbigniew Dubiel Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w art. 4 pkt. 1 wyraźnie stwierdza - Obowiązkiem organów... »

2008.02.13: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą - konsultacje społeczne bis

Zgodnie z art. 32 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska informuję, że dnia 7.02.2008 r. został przedłożony przez Biuro Projektów METROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, raport o... »

2008.02.10: O chlebie i wodzie, ale w samochodzie

Niedzielny pokaz figury Tadeusza Łomnickiego jako kameduły Wołodyjowskiego i odegranie "radosnego" hejnału Memento mori przyciągnęły tłum ludzi do pokamedulskiego kościoła przy ul. Dewajtis. Niestety, przyjezdni zmotoryzowani parafianie... »

2008.02.07: Jak zarząd dzielnicy Bielany chce chronić Las Bielański

Urząd Dzielnicy Bielany deklaruje, że uważa ochronię Lasu Bielańskiego za swoją istotną powinność, a dominująco współrządząca dzielnicą Platforma Obywatelska zawarła podobne obietnice w swoim programie ( PoObiecywać najłatwiej) Temat budzi... »

2008.01.31: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą - oficjalne terminy

Co pewien czas publikujemy różne opinie na temat planowanego połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą, również po to, aby przypominać o toczącym się cały czas postępowaniu. Po listopadowej szerokiej akcji zgłaszania uwag do projektu sprawa... »

2008.01.28: Kolejne uwagi UKSW ws. połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany Znak: DA-081-1 08 Data: 28.01.08 Dotyczy: Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia... »

2008.01.24: Kanclerz UKSW żąda autobusu przez rezerwat Las Bielański

W cyklu "Uwagi do projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą" tym razem publikujemy głos drugiej strony - pismo kanclerza UKSW oraz nieco starszą, ale bardzo ciekawą wymianę pism między UKSW a ZTM i ZDM. Nie pozostawiają one żadnych... »

2008.01.15: UKSW prosi o pomoc marszałka sejmu

Warszawa, 15 stycznia 2008 r. Do: Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Od kilku lat Uczelnia nasza podejmuje wysiłki, by dostosować warunki lokalowe i ofertę dydaktyczną dla osób... »

2008.01.13: Lasy Miejskie na temat połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 r. Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony środowiska Dla Dzielnicy Bielany W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2007 r. znak: UD-III-WOŚ-DD-7624-57-30/2423/07 z prośbą o odniesienie się do... »

2008.01.09: Odpowiedź projektantów na część uwag w/s połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

[z wytłuszczeniami od redakcji] Warszawa 13.12.2007 r. Do: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany dotyczy: Odniesienia się do uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji polegającej na budowie połączenia ul. Dewajtis z... »

2008.01.04: Jeszcze raz o dzikim parkingu w rezerwacie

Najcenniejszym przyrodniczo obiektem jest rezerwat przyrody Las Bielański. /.../ Las i Park Młociński, Las Lindego i Las Bemowski, piękne parki /.../ zieleńce i skwery decydują o charakterze dzielnicy i swoim urokliwym wdziękiem w każdej... »

2007.12.26: Przyjezdni parafianie ciągle bez manier

W drugi dzień świąt ludzie przybywali podziwiać sławną bożonarodzeniową szopkę. Parkingi świeciły pustkami, ... ... a kierowcy by zaoszczędzić dwa złote za parkowanie, samochody zostawiali na poboczach. Nie pomagają wezwania i mandaty... A... »

2007.12.05: Rada Bielan za wykluczeniem wjazdu autobusu w ul. Dewajtis

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy negatywnie opiniuje projekt poszerzenia ul. Dewajtis i ul. Pergaminów, w sposób... »

2007.11.28: Dziki parking w rezerwacie upolityczniony?

Do: Zielone Mazowsze W odpowiedzi na pismo z 15 października uprzejmie informuję, że realizacja zjazdów z Wisłostrady przewidywana jest w 2009 roku. W związku z powyższym podtrzymuję swoje wcześniejsze stanowisko: że jakiekolwiek prace na... »

2007.11.22: Uwagi mieszkańców ws. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Wydział Ochrony Środowiska zamieścił w witrynie Dzielnicy Bielany podsumowujące zestawienie dotychczas zgłoszonych przez mieszkańców uwag dotyczących połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą. Doceniamy to, witamy z zadowoleniem i dziękujemy... »

2007.11.12: Złóż wniosek ws. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Jako mieszkanka Bielan stanowczo sprzeciwiam się planowanej wycince drzew w Rezerwacie Las Bielański i żądam zamknięcia zachodniego odcinka ul. Dewajtis dla wszelkiego ruchu zmotoryzowanego. Wycinka drzew przyczyni się do zubożenia... »

2007.11.12: Wnioski ws. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Lasek Bielański przetrwał do naszych czasów jako las naturalny (pierwotny) który niegdyś pokrywał Mazowsze. Jest cenniejszy nawet niż nasze zabytki historyczne, które można odbudować choć już tylko jako mniej lub wierne kopie. Do powstania... »

2007.11.08: Nie wolno nam zniszczyć Lasu Bielańskiego

Las Bielański przez wiele lat przetrwał prawie w niezmienionej formie, a w ciągu ostatnich 40 lat po raz drugi próbuje się go przeciąć na pół. Pierwsza próba była poczyniona w latach 70-tych ubiegłego stulecia podczas budowy Wisłostrady... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-267 | Dodaj nowy