Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-267

2007.11.07: Uwagi do projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

można pobrać spod adresu http://wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/wniosek_dewajtis_2007_zbiorczy.doc Poniżej publikujemy najnowsze informacje dot. projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą - plan sytuacyjny, wyciąg z Uwag w postaci... »

2007.10.26: Chodzisz na wybory? Poprzyj Las Bielański!

Projekt połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą wkroczył w fazę konsultacji społecznych. W związku z tym chcemy przekazać poniższe informacje - dość obszerne, ale bardzo istotne. Jak powszechnie wiadomo - u podstaw tej inwestycji leżał... »

2007.10.24: Samorząd Starych Bielan o projekcie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Warszawa, 24.10.2007 Do: Pan Zbigniew Dubiel Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Z zadowoleniem i satysfakcją przyjmujemy wiadomość o planowanej budowie dojazdu do UKSW od strony Wisłostrady (ogłoszenie w witrynie Dzielnicy Bielany... »

2007.10.21: Kołaczcie, a otworzą wam (przejazd)

Remont torowiska tramwajowego przy ul. Marymonckiej trwa od kilku tygodni. Prędzej czy później musiało też dojść do wymiany szyn w jezdni ul. Dewajtis. Od co najmniej 10 dni o jej zamknięciu i braku dojazdu (w dniach 19-22.bm) ostrzegała... »

2007.10.17: Dosyć nielegalnego parkowania na ul. Dewajtis

W trosce o ochronę rozjeżdżanej zieleni na ul. Dewajtis i przeciwdziałanie stale obserwowanym naruszeniom obowiązujących na niej zakazów parkowania występujemy ponownie w sprawie już znanej . Tym razem bezpośrednio do burmistrza Bielan... »

2007.10.15: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w/s połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Do: Burmistrz Dzielnicy Bielany o uznanie za stronę w postępowaniu administracyjnym w/s wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia... »

2007.10.05: Deweloper napiera na rezerwat

Zaalarmowani przez mieszkańców Bielan wracamy do sprawy osiedla "Imaginarium" firmy Ronson na terenie dawnej Śmigłówki przy Gwiaździstej . Inwestycja znów naciera na rezerwat, wykonawca albo nie wyciągnął żadnych wniosków z opisanych... »

2007.09.14: Jak posłowie V kadencji pytali o Las Bielański

V kadencja Sejmu RP została skrócona i niebawem czekają nas nowe wybory. Publikujemy z tej okazji trzy wystąpienia poselskie dotyczące rezerwatu Las Bielański (w kolejności chronologicznej). Z satysfakcją odnotowujemy, że znaleźli się... »

2007.09.04: Metroprojekt wnosi o zgodę na budowę w rezerwacie Las Bielański

Warszawa, 6.08.2007 r. Do: Ministerstwo Środowiska dotyczy: zezwolenia na odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych (budowy połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą) w trybie art. 15, ust. 3 (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880) na terenie... »

2007.09.04: Konserwator Przyrody o ul. Dewajtis

Warszawa, 4 września 2007 r. Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 12 lipca b.r. znak: BIL-07-0008-01 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa... »

2007.08.27: Praworządność i moralność na 102 (decybele)

18 maja br. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wystąpiło do Rektora UKSW w sprawie przestrzegania ustawy o ochronie przyrody podczas juwenaliów . Ksiądz rektor Rumianek nie uznał za stosowne udzielić Biuru odpowiedzi osobiście... »

2007.08.26: Wniosek o ochronę rozjeżdżanej zieleni na ul. Dewajtis odrzucony

Najcenniejszym przyrodniczo obiektem jest rezerwat przyrody Las Bielański. /.../ Las i Park Młociński, Las Lindego i Las Bemowski, piękne parki /.../ zieleńce i skwery decydują o charakterze dzielnicy i swoim urokliwym wdziękiem w każdej... »

2007.08.22: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą wymaga raportu OOŚ

Warszawa, 22 sierpnia 2007r Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska , po rozpatrzeniu wniosku... »

2007.07.30: Ministerstwo Środowiska w sprawie hałaśliwego koncertu na UKSW

Zielone Mazowsze zwróciło się w czerwcu br. do Ministra Środowiska z prośbą o wydanie opinii (interpretacji) na temat przepisów ustawy o ochronie przyrody - Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: 20... »

2007.07.27: Nowe dokumenty w/s Lasu Bielańskiego

Udostępniamy kilka nowych, ciekawych dokumentów dotyczących Lasu Bielańskiego. Częściowo są to tylko zeskanowane kopie w formacie PDF. Czynimy starania by z nich uzyskać tekst. Dokumenty dotyczą znanej sprawy koncertu na UKSW oraz... »

2007.07.15: Zakres planowanej wycinki drzew pod połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą

Ewidencja drzew znajdujących się w granicach wpływu inwestycji połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą ze wskazaniem drzew do wycinki i ochrony na czas budowy. Mapę z naniesionymi poniższymi numerami można pobrać spod adresu... »

2007.06.25: List otwarty w sprawie Lasu Bielańskiego doczekał się odpowiedzi

Publikujemy odpowiedź na List Otwarty do Prezydent Warszawy w sprawie ochrony Lasu Bielańskiego , jakiej udzielił na nasz adres Zastępca Prezydenta pan Jacek Wojciechowicz. Śródtytuły pochodzą od redakcji. Poniżej znajduje się komentarz do... »

2007.06.25: Żądanie zaprzestania hałaśliwych rajdów wokół eremów

DOM REKOLEKCYJNO-FORMACYJNY przy W.M.S.D. na Bielanach 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3 Do: Wojciech C. Ul. Dewajtis 5 W związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi „uciążliwego zachowania młodocianego mieszkańca eremu... »

2007.06.24: Prof. Maciej Luniak o Lesie Bielańskim

Zacznijmy rozmowę od tematyki drogowej i kontrowersji na temat przebiegu tras komunikacyjnych przez tereny cenne przyrodniczo. Ostatnio obserwujemy liczne spory na tym tle, tak w stolicy, jak i w Polsce. A mało kto wie, że podobne dylematy... »

2007.06.20: Kto i kiedy oceni juvenalia na UKSW?

Warszawa, 20.06.2007 r. Do: Pani Anna Roniker-DolańskaWojewódzki Konserwator Przyrody Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Leśnictwa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2007 r... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-267 | Dodaj nowy